Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor conform politicii mentionate in termeni si conditii. OK AFLA MAI MULTE
Termenii serviciului
Se aplică următoarele definiții:
1. "Client" înseamnă compania, firma sau organizația care acționează ca angajare, personal, muncă temporară sau alt tip de companie de recrutare care a înființat un cont la Tjobs.eu.eu pentru a utiliza Serviciile. 2. „Candidat” înseamnă un utilizator care a înființat un cont la Tjobs.eu pentru a primi solicitări de actualizare a profilului, pentru a aplica la postările de muncă și pentru a se angaja într-o relație de angajare cu un client înregistrat Tjobs.eu. 3. "Contract" înseamnă pachetul de Termeni și Condiții generale de utilizare și termenii și condițiile de serviciu separate, pentru orice serviciu specific este ales de către Client. În cazul comenzilor online, confirmarea achiziționării pe site-ul unuia sau mai multor Servicii; iar în cazul comenzilor prin intermediul echipei de vânzări Tjobs.eu, formularul semnat de Client sau Candidat care confirmă detaliile și prețurile Serviciilor comandate de Client. 4. „Data începerii” înseamnă data începerii serviciilor, astfel cum este stabilit în contractul de servicii sau în confirmarea comenzii. 5. "Tjobs.eu" înseamnă Tjobs Services BV sau oricare dintre companiile din cadrul Grupului, care acționează prin platforma sa Tjobs.eu.eu orice altă platformă operate de compania / companiile menționate. 6. „Grupul Tjobs.eu” este o colecție de societăți-mamă și filiale care funcționează ca o entitate economică unică sau angajate în afaceri cu totul diferite, printr-o sursă comună de control. 7. „Servicii” înseamnă funcțiile și serviciile platformei online. 8. „Termeni” înseamnă acești termeni și condiții. 9. „Website” înseamnă www.Tjobs.eu și / sau orice altă platformă operate de Grupul Tjobs.eu și include fără limitare conținutul său, baze de date, software, cod și grafică. Următoarele Servicii sunt disponibile de la Tjobs.eu prin intermediul site-ului Web
A. Acces exclusiv (EA)
Un serviciu online prin care postările clientului vor primi o importanță mai mare în listările de locuri de muncă și pot fi utilizate criterii de potrivire pentru candidații. Ofertele de locuri de muncă pentru acces exclusiv nu se depășesc dincolo de data de încheiere a contractului. Orice post de job care este live pe site va rămâne în direct până la data expirării sau dacă Clientul îl șterge.
B. Proiectele de social media (SMP)
Proiectele de social media includ campanii de social media, în timp ce Tjobs.eu promovează postul de lucru specific al Clientului pe canalele media disponibile Tjobs.eu. Clientul solicită un proiect de social media prin intermediul unei facturi proformă și imediat ce Clientul a finalizat plata, promoția începe.
C. Candidați ReadyToWork (RTW)
Statutul candidatului ReadyToWork poate fi stabilit de orice candidat care are un profil pe Tjobs.eu. Candidații ReadyToWork au un profil încărcat pe Tjobs.eu și caută activ un loc de muncă. Candidații ReadyToWork au consimțământ informat pentru partajarea detaliilor de contact cu Clientul. Candidații ReadyToWork pot fi deblocați solicitând o factură proformă care să indice taxa pentru achiziționarea datelor de contact. Clientul poate alege între o taxă de recrutare unică sau o taxă săptămânală recurentă atât timp cât Candidatul este angajat de Client. Candidatul ReadyToWork poate decide să fie uitat sau să-și șteargă contul de pe platforma Tjobs.eu.
Norme contractuale
1.Tjobs.eu va furniza Serviciile în conformitate cu acești Termeni. Clienții trebuie să creeze un cont cu Tjobs.eu pentru a avea acces la Servicii. Tjobs.eu își rezervă dreptul, în propria sa discreție absolută, de a refuza să ofere Serviciile oricărei persoane sau organizații. 2. Un contract legal obligatoriu între Tjobs.eu și Client care cuprinde acești Termeni și Confirmarea Comenzii va intra în vigoare atunci când (i) în cazul comenzilor online, ecranul care confirmă achiziționarea cu succes a Serviciilor apare pe site-ul Web sau (ii) în cazul comenzilor prin intermediul echipei de vânzări Tjobs.eu, Tjobs.eu a primit confirmarea comenzii completată de către client. Clientul recunoaște că acest contract este condiționat de trecerea procesului de verificare a creditului Tjobs.eu. 3. Tjobs.eu va efectua Serviciile folosind informațiile și criteriile furnizate de Client. Este responsabilitatea Clientului să furnizeze informații corecte și actualizate. 4. Clientul se angajează să nu prezinte pentru includerea în orice postare a postului, datele de contact și Profilul Recruiterului sau orice lucru care apare pe site-ul Web, orice material care este ilegal, defăimător, ofensator, fraudulos, violent, discriminatoriu, obscen sau sexual explicit sau care ar putea afecta negativ Tjobs.eu sau reputația Tjobs.eu 5. Pentru oricare dintre serviciile plătite online, Tjobs.eu emite o factură către Client și un contract. Clientul va plăti facturile Tjobs.eu integral în termen de 5 zile de la data facturarii. Pentru evitarea oricăror îndoieli, Clientul va rămâne răspunzător pentru plata tuturor serviciilor Tjobs.eu convenite, în pofida faptului că aceste Servicii au fost suspendate sau încetate. 6. Serviciile de plată online vor fi realizate de un sistem de plată online pentru magazinul de cumpărături online. Plățile online vor fi supuse termenilor și condițiilor respective ale magazinului. 7. Pentru o parte a Serviciilor achiziționate online, rambursările pot fi ocazionale acordate la discreția absolută și absolută a Tjobs.eu. Tjobs.eu poate adăuga, modifica sau întrerupe oricare dintre servicii din când în când, la discreția sa absolută și absolută. Cu toate acestea, aceasta nu va afecta nicio confirmare a comenzii convenită înainte de orice modificare sau retragere a Serviciului relevant. 8. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a schimba taxele și / sau acești Termeni din când în când, cu condiția ca nici o modificare să nu fie retrospectivă. 9. Fără a aduce atingere oricărui alt remediu, Tjobs.eu poate rezilia contul Clientului și oricare sau toate contractele și Serviciile cu efect imediat în caz de încălcare materială sau persistentă a acestor Termeni de către Client sau dacă Tjobs.eu are motive rezonabile pentru credeți că Clientul nu poate sau nu își va plăti datoriile. 10. Tjobs.eu își rezervă dreptul, în exclusivitate și discreția absolută, de a închide orice cont oricând, fără motiv. Exemple de conturi care pot fi închise includ, dar nu se limitează la: 10.1. Clienții care nu au furnizat informații de contact complete sau exacte sau despre companie. 10.2. Clienții pe care Tjobs.eu îi consideră că acționează necorespunzător sau ilegal. 10.3. Clienții care utilizează site-ul Web pentru a face publicitate altor site-uri web, servicii, companii și / sau oportunități de afaceri în orice parte a postului vacant sau în orice parte a site-ului, altele decât cele permise. 10.4. Clienți care nu reușesc procesul de verificare a creditului sau care au pierdere la plată. 10.5 Clienții care utilizează Serviciile în mod nerezonabil, așa cum consideră Tjobs.eu. 11. Clientul este de acord să utilizeze site-ul Web și Serviciile cu „bună-credință”, adică să posteze locuri de muncă autentice, imparțiale și unice de o calitate rezonabilă, care oferă atât detalii adecvate cât și corecte. De asemenea, Clientul este de acord că orice abuz asupra Serviciilor, a site-ului Web sau a acestor Termeni poate duce la eliminarea accesului Clientului la Servicii, iar contul său este încheiat. 12. Toate drepturile de proprietate intelectuală conexe cu Serviciile și / sau site-ul Web vor rămâne atribuite în Tjobs.eu sau orice terță parte de la care aceste drepturi sunt licențiate. Clientul nu poate reproduce, copia, modifica, adapta, publica, transmite, distribui sau exploata în orice mod comercial orice material care face obiectul unor astfel de drepturi de proprietate intelectuală. 13. Tjobs.eu nu poate garanta că (i) site-ul și / sau serviciile vor fi disponibile în orice moment; (ii) site-ul web nu va avea erori, viruși și / sau alte aplicații dăunătoare; și (iii) Serviciile vor genera orice aplicații, răspunsuri sau rezultate. Tjobs.eu nu va încălca acești Termeni dacă evenimentele care nu se supun controlului rezonabil împiedică Tjobs.eu să efectueze Serviciile. Este responsabilitatea Clientului să-și protejeze calculatoarele împotriva oricăror viruși și malware. 14. Acești Termeni și, după caz, Confirmarea Comenzii conțin întregul acord și înțelegere între Tjobs.eu și Client. Clientul recunoaște că nu s-a bazat pe nicio reprezentare făcută de Tjobs.eu pentru a încheia acest contract, cu toate acestea, nimic din această clauză nu exclude orice răspundere pentru denaturarea frauduloasă. În măsura maximă permisă de lege, toate termenii implicați prin lege sau statut sunt excluse. 15. În cazul în care Clientul face o cerere împotriva Tjobs.eu din orice motiv, răspunderea (dacă există) a Tjobs.eu nu va depăși prețul plătit sau care va fi plătit de către Client pentru Servicii. În niciun caz, Tjobs.eu nu va fi răspunzător pentru pierderile indirecte, speciale sau consecințele care rezultă sau pentru orice pierdere de profit, venituri, dobândă, fond comercial, afaceri și / sau economii (directe sau indirecte). Nimic din acești Termeni nu va fi interpretat pentru a exclude răspunderea Tjobs.eu pentru moarte sau vătămare corporală din neglijență sau orice altă răspundere care nu poate fi exclusă prin lege. 16. Dacă orice clauză sau parte dintr-o clauză este considerată ca fiind invalidă sau neaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea sau executarea clauzelor sau părților rămase. 17. Notificările adresate Tjobs.eu vor fi trimise prin e-mail la financial@tjobs.eu.eu, iar notificările către Client sunt transmise prin e-mail la adresa furnizată la constituirea contului Clientului. 18. Din când în când, Tjobs.eu va contacta clienții pentru a evalua serviciul pe care îl primesc și pentru a promova servicii și produse. Tjobs.eu monitorizează din când în când calitatea posturilor vacante pentru a oferi un serviciu mai bun candidaților. 19. Clientul se angajează să nu solicite sau să se străduiască să solicite pentru angajare sau angajare cu sine sau cu orice companie sau organizație asociată, niciun angajat al Tjobs.eu sau al vreunui membru al grupului Tjobs.eu. Încălcarea acestei clauze va constitui o încălcare semnificativă și va da dreptul Tjobs.eu, fără a aduce atingere altor remedii pe care le poate avea, să rezilieze contul și Serviciile Clientului imediat. Clientul nu va avea dreptul să inițieze nicio cerere sau procedură legală pentru orice restituire sau altă rambursare, care rezultă, după 3 ani de la data la care a apărut dreptul la o restituire sau rambursare. Pentru a evita orice îndoială, termenii și condițiile site-ului Web se aplică pe lângă Termenii de mai sus. 20. Condițiile sunt reglementate de legislația olandeză, iar părțile se supun jurisdicției exclusive a instanțelor din Zutphen (Gelderland, Olanda).
Căutare de profil - Anunțuri de locuri de muncă
1. Prin trimiterea unui post vacant pe site-ul web, Clientul autorizează Tjob.eu să posteze un astfel de post vacant și să prezinte candidații clasificați de Tjobs.eu în conformitate cu criteriile Clientului (dacă există). 2. Clientul este responsabil pentru conținutul postului vacant și va compensa Tjobs.eu împotriva oricărei cereri, pierderi, răspunderi, cheltuieli și / sau daune („Pierderi”) în legătură cu aceasta. 3. Clientul include în fișa postului toate informațiile cerute de legislația aplicabilă olandeză sau de dreptul național / internațional (sub rezerva reședinței legale) și cel puțin următoarele informații: 3.1. Orice calificare și / sau autorizație cerută de lege sau de oricare sau de orice organism profesional relevant. 3.2. Dacă este inclusă rata de salarizare, fișa postului trebuie să includă și natura muncii, locația, experiența minimă, instruirea și / sau calificările necesare pentru ca solicitantul să primească o astfel de rată de salarizare. 3.3. Răspunsurile solicitanților vor fi notificate de către Tjobs.eu prin e-mail, sub rezerva oricăror filtrări și clasări. Clientul este responsabil pentru verificarea informațiilor conținute în răspunsurile solicitanților, iar Tjobs.eu nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul unei astfel de aplicații. În special, dar fără limitare, Clientul este responsabil pentru verificarea identității solicitantului, a eligibilității la muncă, a experienței, a instruirii, a calificărilor și a autorizației cerute de Client, de lege sau de orice organism profesional relevant pentru postul vacant. 3.4. Toate și orice relații ulterioare dintre Client și orice solicitant în legătură cu răspunsul solicitanților la postarea la locul de muncă sunt responsabilitatea Clientului, iar Tjobs.eu nu își asumă nicio răspundere. Clientul va despăgubi Tjobs.eu împotriva pierderilor în legătură cu acesta. 3.5. Clientul va respecta toate legile aplicabile, inclusiv fără limitare: Legea generală privind protecția datelor, egalitatea și protecția cetățenilor europeni care lucrează în străinătate. Prin transmiterea unei posturi vacante pe site-ul web, Clientul confirmă prin urmare faptul că conținutul postului vacant respectă reglementările relevante privind egalitatea și drepturile omului. Clientul va despăgubi Tjobs.eu împotriva pierderilor în legătură cu acestea. 3.6. Clientul, dacă o agenție pentru ocuparea forței de muncă va respecta prevederile Legii și / sau oricărui alt regulament relevant („Regulamentele”) în legătură cu toate posturile vacante postate pe site-ul Tjobs.eu, comunicările cu solicitanții și conducerea solicitanților ” Detalii. Clientul va despăgubi Tjobs.eu împotriva pierderilor în legătură cu acestea. 3.7. Clientul nu trebuie să posteze niciun post vacant în cazul în care: 1. există un risc pentru sănătatea și siguranța oricărui solicitant la locul unde urmează să fie efectuată lucrarea, cu excepția cazului în care Clientul se angajează să informeze candidații despre aceste riscuri și despre măsurile luate pentru să prevină sau să controleze astfel de riscuri sau 2. rolul implică colaborarea cu persoane vulnerabile, inclusiv fără limitare persoanele sub 18 ani sau persoanele care au nevoie de îngrijire și atenție din cauza bătrâneții, a infirmității sau a oricărei alte circumstanțe, cu excepția cazului în care Clientul se angajează , pentru candidatul care urmează să fie plasat, (i) să obțină copii ale oricăror calificări relevante sau autorizații ale candidatului; (ii) să obțină două referințe de la persoane care nu sunt rude ale candidatului; și (iii) să ia toate celelalte măsuri rezonabile practicabile, inclusiv respectând fără limitare toate legile, codurile de practici și orientările relevante emise de autoritățile relevante, pentru a confirma că candidatul nu este potrivit pentru poziția în cauză. 3.8. Clientul își asumă răspunderea pentru orice daună pe care acesta o poate suferi sau o poate suporta în legătură cu angajamentul unui solicitant și va deține Tjobs.eu inofensiv împotriva pierderilor în legătură cu acesta. Clientul va folosi toate eforturile rezonabile pentru a stabili că acesta nu va fi în detrimentul intereselor solicitantului pe care intenționează să-l angajeze (dacă există) pentru a lucra pentru Client în postul vacant postat. 3.11. Tjobs.eu își rezervă dreptul, în propria sa discreție, de a elimina orice loc de muncă vacant în orice moment, fără motiv. Exemple de posturi vacante care pot fi eliminate, dar nu se limitează la: cele pe care Tjobs.eu le consideră ilegale, necorespunzătoare sau frauduloase pe cele care, în mod direct sau indirect, solicită sau solicită taxe de înscriere sau de înregistrare pe cele care fac reclamă francizei, piramidei, marketingului de rețea sau obțin-bani-rapid, cele care au fost postate sau duplicate fără discriminare în mai multe sectoare pe cele care fac reclamă site-urilor web, serviciilor, afacerilor, oportunităților de afaceri și / sau detaliilor de contact. cei ai Clienților care solicită personal de la orice membru al grupului Tjobs.eu 3.9. Pentru a evita orice îndoială, taxele de promovare pe rețelele de socializare nu sunt rambursate. 3.10. Anunțurile de locuri de muncă gratuite în cadrul încercării gratuite sunt alocate Clientului ca recruiter (corporativ), mai degrabă decât pentru utilizatori individuali sau clienți utilizatori finali și pot fi create doar pe conturile de e-mail ale companiei. 3.11. Clientul nu va revinde oferte de muncă fără permisiunea expresă a Tjobs.eu. 3.12. Accesul la căutarea profilului poate fi utilizat doar în scopuri de recrutare. Folosirea căutării profilurilor în scopul comercializării sau vânzării directe către candidați este interzisă și va duce la suspendarea contului.
Pachetul Acces exclusiv
Cu pachetul Acces exclusiv (denumit în continuare pachet), Clientul primește postări premium pe Tjobs.eu. De asemenea, pachetul include Cereri de actualizare a profilului trimise către utilizatori candidați individuali. Toate beneficiile sunt disponibile în perioada abonamentului, în funcție de tipul de abonament ales. Pachetul include o promoție de social media pe lună, pentru care veți fi facturat pe durata abonamentului dvs. de acces exclusiv. Achiziția dvs. poate fi supusă unor taxe de schimb valutar sau diferențelor prețurilor în funcție de locație (de exemplu, ratele de schimb). Ne autorizați să continuăm facturarea metodei dvs. de plată (de exemplu, cardul de credit) chiar și după expirarea acesteia, pentru a evita întreruperile serviciului dvs. (cum ar fi abonamentele) și pentru a facilita plata ușoară pentru serviciile noi. Trebuie să ne plătiți pentru taxe și impozite aplicabile, cu excepția cazului în care anulați pachetul, caz în care sunteți de acord să mai plătiți aceste taxe până la sfârșitul perioadei de abonament aplicabile. Puteți, oricând, să anulați pachetul din zona de setări din contul dvs. Impozitele sunt calculate pe baza informațiilor de facturare pe care ni le furnizați în momentul achiziției. Pentru serviciile plătite, veți primi o copie a facturii proforma și a facturii fiscale (care este și dovada plății) prin Setările contului și cu e-mailul pe care l-ați înregistrat. Pentru ca pachetul să fie activat, Tjobs.eu a primit un acord de procesare semnat și datele de contact de la responsabilul cu protecția datelor al Clientului.
Înțelegerea drepturilor și responsabilităților dvs. ca utilizator Tjobs.eu
Termeni și condiții de utilizare
În această pagină sunt menționați Termenii și condițiile de utilizare („Termeni”) în baza cărora dvs. („Tu”) puteți utiliza site-urile Tjobs.eu și serviciile furnizate (fiecare definit mai jos). Acești termeni constituie un acord obligatoriu între dvs. și compania Tjobs.eu care operează site-ul web pentru țara în care trăiți sau în care își are sediul afacerea („Tjobs.eu”) și sunt considerați acceptate de dvs. de fiecare dată când utilizați sau accesați orice site Tjobs.eu sau servicii Tjobs.eu. Dacă nu acceptați termenii menționați aici, nu utilizați site-urile Tjobs.eu și serviciile Tjobs.eu. Site-urile Tjobs.eu sunt definite ca orice site-uri sub controlul Tjobs.eu, indiferent dacă sunt parțiale sau în alt mod (inclusiv, fără limitare, Tjobs.eu.eu și orice alt site Web de la care au fost accesați acești termeni de utilizare) și includ servicii Tjobs.eu. Serviciile Tjobs.eu sunt definite ca fiind aplicațiile și serviciile oferite de Tjobs.eu, incluzând un serviciu online de postare și căutare a posibilităților de angajare și inclusiv orice aplicație accesată prin intermediul platformei Facebook și / sau a oricărei alte interfețe mobile sau de altă natură care vă permite să accesați o astfel de aplicație (colectiv, „Servicii Tjobs.eu”). Site-urile Tjobs.eu le permite utilizatorilor să creeze profiluri individuale, care pot include informații personale („profiluri”) și să facă publice aceste profiluri sau aspecte ale acestora. În plus, Tjobs.eu poate colecta informații despre dvs. de pe site-urile web disponibile public și poate utiliza aceste informații pentru a crea un profil sau a le adăuga la un profil existent. Tjobs.eu poate revizui acești termeni în orice moment, publicând o versiune actualizată pe această pagină Web. Ar trebui să vizitați periodic această pagină pentru a examina cei mai actuali termeni, deoarece sunt obligatorii pentru dvs. Utilizatorii care încalcă acești termeni pot avea accesul și utilizarea site-urilor Tjobs.eu suspendate sau încetate, la discreția Tjobs.eu. Trebuie să aveți vârsta de 14 ani sau mai mare pentru a vizita sau utiliza orice site Tjobs.eu în orice mod și, dacă aveți vârsta sub 18 ani sau vârsta maximă, așa cum este definită în jurisdicția dvs., trebuie să folosiți orice Tjobs .eu Site sub supravegherea unui părinte, a unui tutore legal sau a unui alt adult responsabil. Nu puteți utiliza conținutul sau profilele Tjobs.eu pentru a determina eligibilitatea consumatorului pentru: (a) credit sau asigurare în scopuri personale, familiale sau gospodărești; (b) ocuparea forței de muncă; sau (c) o licență sau beneficiu guvernamental. În timp ce încercăm să ne asigurăm că standardul site-ului Web rămâne ridicat și să mențină continuitatea acestuia, internetul nu este un mediu inerent stabil, și pot apărea în orice moment erori, omisiuni, întreruperi ale serviciului și întârzieri. Nu acceptăm nicio răspundere care rezultă din astfel de erori, omisiuni, întreruperi sau întârzieri sau orice obligație sau responsabilitate în curs de a opera site-ul (sau orice parte a acestuia) sau de a furniza serviciul oferit pe site-ul Web. Putem varia din când în când specificațiile acestui site, fără notificare prealabilă.
1.Utilizarea conținutului Tjobs.eu
Conținutul site-urilor Tjobs.eu, cum ar fi design-uri, text, grafică, imagini, videoclipuri, informații, logo-uri, pictograme pentru butoane, software, fișiere audio și alt conținut Tjobs.eu (colectiv, " Conținut Tjobs.eu "), sunt protejate în baza drepturilor de autor, a mărcilor comerciale și a altor legi. Tot conținutul Tjobs.eu este proprietatea Tjobs.eu sau a licențiatorilor săi. Compilarea (însemnând colectarea, aranjarea și asamblarea) a întregului conținut de pe site-urile Tjobs.eu este proprietatea exclusivă a Tjobs.eu și este protejată de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi. Utilizarea neautorizată a conținutului Tjobs.eu poate încălca aceste legi și / sau reglementările și statutele de comunicare aplicabile și este strict interzisă. Trebuie să păstrați toate drepturile de autor, mărci comerciale, mărci de serviciu și alte notificări de proprietate conținute în conținutul original Tjobs.eu pe orice copie autorizată pe care o faceți din Conținutul Tjobs.eu. Orice cod pe care Tjobs.eu îl creează pentru a genera sau afișa orice conținut Tjobs.eu sau paginile care alcătuiesc orice site Tjobs.eu este, de asemenea, protejat de drepturile de autor Tjobs.eu și nu puteți copia sau adapta un astfel de cod. Sunteți de acord să nu vindeți sau să modificați conținutul Tjobs.eu sau să reproduceți, să afișați, să efectuați în mod public, să distribuiți sau să utilizați altfel conținutul Tjobs.eu în niciun fel în scop public sau comercial, în legătură cu produse sau servicii care nu sunt cele a site-urilor Tjobs.eu, în orice altă manieră care poate provoca confuzie în rândul consumatorilor, care dezamăgește sau discredită Tjobs.eu sau licențiatorii săi, care diluează puterea Tjobs.eu sau a proprietăților sale de licență sau care, în caz contrar, încalcă Tjobs. eu sau drepturile de proprietate intelectuală ale autorizatului său. De asemenea, sunteți de acord să nu folosiți în niciun alt mod conținutul Tjobs.eu. Orice cod pe care Tjobs.eu îl creează pentru a genera sau afișa orice conținut Tjobs.eu sau paginile care alcătuiesc orice aplicație sau serviciu este, de asemenea, protejat de drepturile de autor Tjobs.eu și nu puteți copia sau adapta un astfel de cod.
2.Utilizarea serviciilor Tjobs.eu
Înregistrarea postului de muncă, baza de date de profil („baza de date a profilului Tjobs.eu”) și alte caracteristici ale site-urilor Tjobs.eu pot fi utilizate numai de către persoane care caută informații despre angajare și / sau despre carieră și prin agenții de recrutare sau agenții temporare care caută candidați / angajați. Utilizarea dvs. de servicii Tjobs.eu este, de asemenea, supusă oricărui alt contract pe care îl puteți avea cu Tjobs.eu. În cazul unui conflict între acești Termeni și orice contract pe care îl aveți cu Tjobs.eu, condițiile contractului dvs. vor prevala. Termenul „post”, așa cum este utilizat aici, înseamnă informații pe care le trimiteți, publicați sau afișați pe un site Tjobs.eu. Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității contului, a profilului și a parolelor dvs., după caz. Nu puteți partaja parola dvs. sau alte informații de acces la cont cu alte părți, temporar sau permanent, și veți fi responsabil pentru toate utilizările numelui de utilizator și a parolei dvs., indiferent dacă este autorizat sau nu de către dvs. Sunteți de acord să notificați imediat Tjobs.eu orice utilizare neautorizată a contului, profilului sau parolei dvs. Toți utilizatorii Tjobs.eu sunt de acord să nu: (a) să transmită, să posteze, să distribuie, să stocheze sau să distrugă materiale, inclusiv fără limitare conținutul Tjobs.eu, cu încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la legile sau reglementările care reglementează colectarea, procesarea sau transferul informațiilor personale sau cu încălcarea politicii de confidențialitate Tjobs.eu; (b) ia orice măsură care impune o încărcătură nejustificată sau disproporționat de mare pe infrastructura oricărui site Tjobs.eu; (c) să folosească orice dispozitiv pentru a naviga sau a căuta pe orice site-uri Tjobs.eu, altele decât instrumentele disponibile pe Site, browsere web terțe disponibile în general sau alte instrumente aprobate de Tjobs.eu; (d) utilizează orice metodă de extragere a datelor, roboți sau metode de colectare sau extragere a datelor similare; (e) încalcă sau încearcă să încalce securitatea oricărui site Tjobs.eu, inclusiv încercarea de sondare, scanare sau testare a vulnerabilității unui sistem sau rețea sau de a încălca măsurile de securitate sau de autentificare; (f) creează orice antet de pachete TCP / IP sau orice parte din informațiile antetului în orice mesaj de e-mail sau grup de știri; (g) dezasamblează sau decompilează orice părți ale site-urilor Tjobs.eu; (h) să adune, copia sau copia în orice mod orice conținut Tjobs.eu sau informații disponibile de pe orice site-uri Tjobs.eu, inclusiv oferte de muncă expirate, altele decât cele permise de acești Termeni; (i) cadru sau link către orice conținut Tjobs.eu sau informații disponibile de pe orice site-uri Tjobs.eu, cu excepția cazului în care sunt permise de acești Termeni; (j) postează orice conținut sau material care promovează sau susține informații false sau înșelătoare sau activități ilegale, sau avizează sau furnizează informații instructive despre activități ilegale sau alte activități interzise de acești termeni, cum ar fi fabricarea sau cumpărarea de arme ilegale, încălcarea vieții private a cuiva, furnizarea sau crearea de viruși informatici sau de piratare; (k) să posteze orice profil sau profil sau să aplice pentru orice post în numele unui alt partid (cu excepția profilurilor pasive și a candidaților Ready2Work, înregistrate ca atare de către agenții); (l) amână orice contact de la o agenție la orice agent, agenție sau alt terț; (m) stabilește mai mult de o copie a aceluiași profil în același timp; (n) să împărtășească cu un terț orice acreditare de conectare la orice site-uri Tjobs.eu; (o) acces la date care nu sunt destinate pentru dvs. sau vă conectați la un server sau un cont la care nu sunteți autorizat să accesați; (p) postează sau trimite la orice site-uri Tjobs.eu orice informații biografice incomplete, false sau inexacte sau informații biografice care nu sunt ale tale; (q) postează conținut care conține pagini de acces restricționate sau cu parolă sau pagini sau imagini ascunse; (r) solicită parole sau informații personale de identificare de la alți utilizatori; (s) șterge sau modifică orice material postat de orice altă persoană sau entitate; (t) hărțuirea, incită la hărțuire sau pledează pentru hărțuirea oricărui grup, companie sau persoană fizică; (u) să trimiteți e-mail sau e-mail nesolicitat, să efectuați apeluri telefonice nesolicitate sau să trimiteți faxuri nesolicitate care să promoveze și / sau să publice produse sau servicii oricărui Utilizator sau să contactați orice utilizator care a solicitat în mod special să nu fie contactat de către dvs.; (v) încercarea de a interfera cu orice utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, prin intermediul mijloacelor de trimitere a unui virus pe orice site Tjobs.eu, supraîncărcare, „inundație”, „spaming”, „mailbombing” sau „crash” „; (w) să promoveze sau să avizeze o copie ilegală sau neautorizată a operei protejate de drepturi de autor ale unei alte persoane, cum ar fi furnizarea sau punerea la dispoziție a unor programe computerizate piratate sau link-uri către acestea, furnizarea sau punerea la dispoziție a informațiilor pentru a eluda dispozitivele de protecție a copiilor instalate în fabricare sau furnizarea sau punerea la dispoziție a muzicii piratate sau a altor media sau link-uri către muzică piratată sau alte fișiere media; (x) să utilizeze serviciile Tjobs.eu pentru orice scop ilicit sau orice activitate ilegală, sau să posteze sau să trimită orice conținut, profil sau postare de locuri de muncă care este defăimătoare, calomnioasă, implicit sau explicit jignitoare, vulgară, obscenă, amenințătoare, abuzivă, plină de ură, rasist, discriminatoriu, cu un caracter amenințător sau care poate provoca supărare, incomoditate, jenă, anxietate sau ar putea provoca hărțuire oricărei persoane sau include orice legături cu materiale pornografice, indecente sau sexuale explicite de orice fel, după cum este stabilit de discreția lui Tjobs.eu. Încălcarea securității sistemului sau a rețelei poate duce la răspundere civilă și / sau penală. Tjobs.eu va cerceta evenimentele care pot implica astfel de încălcări și pot implica și vor coopera cu autoritățile de aplicare a legii în urmărirea utilizatorilor care sunt implicați în astfel de încălcări. Pentru clienții cu reședința fiscală într-un stat membru al UE, în afară de reședința fiscală a proprietarului site-ului Tjobs.eu, pe site-ul VIES se efectuează un cod de înregistrare TVA (taxa pe valoare adăugată) (http: //ec.europa. EU / taxation_customs / VIES /). Dacă codul de TVA este considerat valid, serviciile vor fi facturate fără TVA. Dacă codul de TVA este considerat invalid, serviciile vor fi facturate cu 21% TVA (cota TVA în Olanda). Vă rugăm să ne contactați la adresa info@tjobs.eu pentru orice neconcordanțe legate de înregistrarea TVA și facturare. De asemenea, furnizorii care primesc bani de la Tjobs.eu, cu reședința fiscală diferită de reședința fiscală a proprietarului site-ului Tjobs.eu, ar trebui să furnizeze un certificat fiscal în care să menționeze țara de reședință fiscală, pentru a evita dubla impunere. Dacă furnizorul nu furnizează respectivul certificat fiscal, Tjobs.eu va plăti factura deducând impozitul pe venit. Pentru această categorie de contribuabili, Tjobs.eu va furniza, la cerere, o scrisoare în care se menționează valoarea impozitului plătit în ultimul an fiscal, care ar trebui să reprezinte un credit fiscal în țara de reședință fiscală a furnizorului.
3. Condiții suplimentare aplicabile recrutorilor înregistrați
Clientul este răspunzător exclusiv de postările pe site-urile Tjobs.eu. Tjobs.eu nu este considerat a fi o agenție în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a site-urilor Tjobs.eu și Tjobs.eu nu va fi responsabil pentru nicio decizie de angajare, indiferent de motiv, luată de vreo entitate care postează locuri de muncă pe niciun Tjobs. Site-uri eu. Înțelegeți și recunoașteți că dacă anulați contul clienților dvs. sau contul dvs. de agenție este încheiat, toate informațiile contului dvs. de la Tjobs.eu, inclusiv profilele încărcate ca private, contactele de rețea vor fi marcate ca șterse în bazele de date Tjobs.eu. Informațiile pot continua să fie disponibile pentru o anumită perioadă de timp, din cauza întârzierilor în propagarea acestei ștergeri prin serverele web Tjobs.eu. Pentru a proteja utilizatorii noștri de publicitate sau solicitare comercială, Tjobs.eu își rezervă dreptul de a restricționa numărul de e-mailuri pe care o agenție le poate trimite utilizatorilor la un număr pe care Tjobs.eu îl consideră adecvat la propria sa discreție. Veți utiliza toate serviciile Tjobs.eu în conformitate cu toate legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor și veți acționa în conformitate cu regulamentul general european pentru protecția datelor (GDPR)
Postare de locuri de muncă
O postare în locuri de muncă nu poate conține: (a) hyperlink-uri, altele decât cele autorizate în mod special de Tjobs.eu; (b) cuvinte cheie înșelătoare, nelegibile sau „ascunse”, cuvinte cheie repetate sau cuvinte cheie care nu au relevanță pentru oportunitatea de a fi prezentată, astfel cum este stabilit în Tjobs.eu discreție rezonabilă; (c) numele, siglele sau mărcile comerciale ale companiilor neafiliate, altele decât cele ale clientului dvs., cu excepția cazului în care Tjobs.eu a fost convenit în mod expres; (d) numele colegiilor, orașelor, statelor, orașelor sau țărilor care nu au legătură cu detașarea; (e) mai multe locuri de muncă sau fișa postului, mai multe locații sau mai multe categorii de locuri de muncă, cu excepția cazului în care produsul permite acest lucru; (f) informații inexacte, false sau înșelătoare; (g) materiale sau link-uri cu materiale care exploatează oamenii în mod sexual, violent sau de altă natură sau solicită informații personale de la oricine are vârsta sub 18 ani; (h) datele de contact care îi conduc pe candidați să își trimită profilurile în altă parte decât platforma Tjobs.eu; (i) mai puțin de 200 de caractere. Nu puteți utiliza serviciile dvs. Tjobs.eu pentru: (a) să postați locuri de muncă într-o manieră care nu respectă legile locale, naționale și internaționale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la legile referitoare la muncă și ocuparea forței de muncă, protecția cetățenilor care lucrează în străinătate, oportunități egale de angajare și cerințe de eligibilitate pentru angajare, confidențialitate a datelor, acces și utilizare la date și proprietate intelectuală; (b) să posteze locuri de muncă care necesită cetățenia oricărei țări sau reședință permanentă legală într-o țară ca o condiție de angajare, cu excepția cazului în care se impune altfel pentru a se conforma legii, reglementărilor, ordinului executiv sau a contractului național, federal, de stat sau local ; (c) posturi de muncă care includ orice cerință sau criteriu de verificare în legătură cu un post de muncă în cazul în care o astfel de cerință sau criteriu nu este o cerință reală și legală a postului postat; (d) în ceea ce privește profilurile, determină eligibilitatea unui consumator pentru: (i) credit sau asigurare în scopuri de persoană, familie sau gospodărie; (ii) ocuparea forței de muncă; sau (iii) o licență de beneficii guvernamentale; (e) postează locuri de muncă sau alte reclame pentru concurenții Tjobs.eu sau postează posturi sau alt conținut care conține link-uri către orice site competitiv cu Tjobs.eu; (f) vinde, promovează sau face publicitate de produse sau servicii (altele decât cele legate de site-ul Tjobs.eu); (g) postează orice franciză, schemă piramidală, „apartenență la club”, distribuire, oportunitate de marketing pe mai multe niveluri sau aranjamente ale agenției reprezentative de vânzări; (h) postează orice oportunitate de afaceri care necesită o plată anticipată sau periodică sau necesită recrutarea altor membri, subdistribuitori sau sub-agenți; (i) postează orice oportunitate de afaceri care plătește comision doar dacă afișarea prevede clar că comisionul disponibil pentru salarii plătește doar comision și descrie în mod clar produsul sau serviciul pe care îl va vinde solicitantul de locuri de muncă; (j) să promoveze orice oportunitate care nu reprezintă un loc de muncă de bună credință, care este, în general, indicat de orice lege sau regulament relevant; (k) face publicitate de servicii sexuale sau caută angajați pentru locuri de muncă de natură sexuală; (l) solicită utilizarea unor părți ale corpului uman sau donarea unor părți umane, inclusiv, fără limitare, servicii de reproducere, cum ar fi donarea de ouă și surogat; (m) avizează un anumit partid politic, agenda politică, poziția sau problema politică; (n) să promoveze o anumită religie; (o) posturi de muncă situate în țări supuse sancțiunilor economice ale organizațiilor internaționale și / sau europene și / sau ale SUA; (p), cu excepția cazului în care este permis de legea aplicabilă, posturi care solicită solicitantului să furnizeze informații referitoare la (i) originea rasială sau etnică (ii) credințele politice (iii) credințele filozofice sau religioase (iv) apartenența la un comerț uniune (v) sănătate fizică sau psihică (vi) viață sexuală (vii) săvârșirea infracțiunilor sau procedurilor penale sau (vii) vârstă. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a elimina orice postare sau conținut de locuri de muncă din orice site-uri Tjobs.eu, care, în exercitarea rezonabilă a discreției Tjobs.eu, nu respectă termenii de mai sus sau dacă este publicat un conținut pe care Tjobs.eu consideră nu este în interesul lui Tjobs.eu. Dacă în orice moment în timpul utilizării Serviciilor Tjobs.eu, ați făcut o prezentare greșită a faptului către Tjobs.eu sau Tjobs.eu înșelat în ceea ce privește natura activităților dvs. de afaceri, Tjobs.eu va avea motive să vă înceteze utilizarea servicii Tjobs.eu.
Baza de date de profil
Utilizarea bazei de date a profilului Tjobs.eu de către clienți: Veți utiliza baza de date a profilului Tjobs.eu așa cum este prevăzută în acești Termeni și în orice contract pe care îl aveți cu Tjobs.eu. Veți utiliza baza de date a profilului Tjobs.eu în conformitate cu toate legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor și sunteți de acord să nu dezvăluiți în continuare niciuna dintre datele din baza de date a profilului Tjobs.eu către terți, decât dacă sunteți o agenție de recrutare autorizată. , agenție de angajare, angajare temporară sau altă agenție sau recrutor corporativ care utilizează profilul în mod explicit în scopuri de angajare. Veți lua măsuri fizice, tehnice și administrative pentru a proteja datele pe care le-ați obținut din baza de date a profilului Tjobs.eu împotriva pierderii, utilizării greșite, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. Nu veți partaja datele de autentificare ale bazei de date a profilului cu nicio altă parte. Baza de date a profilului Tjobs.eu nu va fi utilizată: (a) în alt scop decât ca agenție care caută angajați, inclusiv, fără a se limita la promoții, produse sau servicii publicitare pentru deținătorii de profiluri; (b) să efectueze apeluri telefonice sau faxuri nesolicitate sau să trimită mailuri, e-mail sau buletine informative nesolicitate deținătorilor de profil sau să contacteze orice persoană fizică, cu excepția cazului în care au fost de acord să fie contactați (în cazul în care este necesar consimțământul sau, dacă nu este necesar consimțământul expres, cine are nu v-a informat că nu doresc să fie contactați) sau (c) pentru candidații sursă sau pentru a contacta solicitanții de locuri de muncă sau titularii de profil cu privire la târguri de carieră și oportunități de afaceri interzise de Termeni. Pentru a asigura o experiență sigură și eficientă pentru toți clienții noștri, Tjobs.eu își rezervă dreptul de a limita cantitatea de date (inclusiv vizualizările profilului) care pot fi accesate de dvs. în orice perioadă de timp dată. Aceste limite pot fi modificate din discreția de la Tjobs.eu din când în când.
Încărcarea profilului
Clientului îi este permis să furnizeze profiluri de candidat cu acordul în cunoștință de cauză al anumitor candidați. În momentul în care încărcați aceste profiluri, confirmați explicit că aveți acordul candidatului respectiv, pe baza legii și a cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal. Totodată, Tjobs.eu trimite o solicitare către candidat (prin e-mail sau SMS) pentru confirmarea încărcării profilului. Când un candidat nu confirmă încărcarea, profilul respectiv nu poate fi stabilit ca public în baza de date a profilului Tjobs.eu și va rămâne la fel de privat și anonim până când nu a fost primită confirmarea de la candidatul respectiv. Un profil care nu este stabilit ca public nu poate fi setat ca ReadyToWork și, prin urmare, nu trebuie să fie disponibil pentru rezultatele căutării sau criteriile de potrivire.
4. Termeni adiționali aplicabili candidaților
Când vă înregistrați la oricare dintre site-urile Tjobs.eu, vi se va solicita să vă creați un cont și să furnizați anumite informații, inclusiv, fără limitare, o adresă de e-mail validă („Informațiile dvs.”). Orice profil pe care îl trimiteți trebuie să fie precis și să vă descrie pe dvs., o persoană individuală. Profilul necesită completarea câmpurilor standard. Recunoașteți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru forma, conținutul și exactitatea oricăror profiluri sau materiale conținute de acesta, plasate de către dvs. pe site-urile Tjobs.eu. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a-ți oferi servicii către terți pe baza preferințelor pe care le identifici în înregistrarea Ta și în orice moment ulterior sau ai acceptat să primești, astfel de oferte pot fi făcute de Tjobs.eu sau de către terți. Înțelegeți că dacă răspundeți la o solicitare de actualizare a profilului clienților, informațiile dvs. pot fi partajate cu clienții de pe platforma Tjobs.eu. Informatia ta. Înțelegeți și recunoașteți că nu aveți drepturi de proprietate în contul dvs. și că dacă Anulați contul Tjobs.eu sau contul Tjobs.eu este încheiat, toate informațiile contului dvs. de la Tjobs.eu, inclusiv profiluri, profiluri, scrisori de întâmpinare, salvate joburile, chestionarele vor fi marcate ca șterse și pot fi șterse din bazele de date ale lui Tjobs.eu și vor fi eliminate din orice zonă publică a site-urilor Tjobs.eu. Informațiile pot continua să fie disponibile pentru o anumită perioadă de timp, din cauza întârzierilor în propagarea unei astfel de ștergeri prin serverele web Tjobs.eu. În plus, terții pot păstra copii salvate ale informațiilor dvs. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a vă șterge contul și toate informațiile dvs. după o durată semnificativă de inactivitate. Acceptarea acestor Termeni de serviciu înseamnă că ați citit Politica de confidențialitate a lui Tjobs.eu făcând parte din Termenii de serviciu.
5. Conținutul utilizatorului și observațiile
Înțelegeți că toate informațiile, datele, textul, software-ul, muzica, sunetul, fotografiile, graficele, videoclipurile, reclame, mesaje sau alte materiale trimise, postate sau afișate de către dvs. pe sau prin intermediul unui site Tjobs.eu ( „conținut utilizator”) este responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care a provenit acest conținut utilizator. Dumneavoastră sau un terț licențiat, după caz, păstrați toate brevetele, mărcile comerciale și drepturile de autor asupra oricărui conținut al utilizatorului pe care îl trimiteți, postați sau afișați pe sau prin Tjobs.eu și sunteți responsabil pentru protejarea acestor drepturi, după caz. Prin trimiterea, postarea sau afișarea conținutului utilizatorului pe sau prin intermediul Tjobs.eu, acordați Tjobs.eu o licență sublinițabilă, fără drept de autor, transferabil, fără drept de drept, pentru a utiliza, reproduce, adapta, distribui și publica acest conținut al utilizatorului prin intermediul Tjobs .eu. În plus, prin trimiterea, postarea sau afișarea conținutului utilizatorului, care este destinat să fie disponibil publicului larg, acordați Tjobs.eu o licență la nivel mondial, neexclusivă, fără drepturi de autor pentru a reproduce, adapta, distribui și publica acest conținut al utilizatorului pentru scopul promovării Tjobs.eu și a serviciilor sale. Tjobs.eu va întrerupe această utilizare licențiată într-o perioadă rezonabilă din punct de vedere comercial după ce acest conținut al utilizatorului este eliminat din Tjobs.eu. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a refuza acceptarea, postarea, afișarea sau transmiterea oricărui conținut al utilizatorului, la propria discreție. De asemenea, reprezentați și garantați că aveți dreptul de a acorda sau că titularul oricăror drepturi, inclusiv drepturile morale în astfel de conținut, a renunțat complet și efectiv la toate aceste drepturi și, în mod valid și irevocabil, vi s-a acordat dreptul de a acorda, a declarat licența de mai sus. Dacă postați conținutul utilizatorului în orice zonă publică a oricărui site Tjobs.eu, de asemenea, permiteți oricărui utilizator să acceseze, să afișeze, să vizualizeze, să stocheze și să reproducă astfel de conținut de utilizator pentru uz personal. Sub rezerva celor de mai sus, proprietarul unui astfel de conținut al utilizatorului plasat pe orice site Tjobs.eu păstrează toate drepturile și toate drepturile care pot exista asupra unui astfel de conținut al utilizatorului. Tjobs.eu poate revizui și elimina orice conținut al utilizatorului care, în singura sa judecată, încalcă acești Termeni, încalcă legile, regulile sau reglementările aplicabile, este abuziv, perturbator, ofensator sau ilegal sau încalcă drepturile sau dăunează sau amenință siguranța de, utilizatori ai oricărui site-uri Tjobs.eu. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a expulza utilizatorii și de a împiedica accesul lor suplimentar la Site-urile Tjobs.eu și / sau la utilizarea serviciilor Tjobs.eu pentru încălcarea Termenilor sau legilor, regulilor sau regulamentelor aplicabile. Tjobs.eu poate lua orice acțiune în ceea ce privește conținutul utilizatorului pe care o consideră necesară sau adecvată, la discreția sa, dacă consideră că un astfel de conținut al utilizatorului ar putea crea răspundere pentru Tjobs.eu, deteriora marca sau imaginea publică a lui Tjobs.eu sau poate cauza Tjobs. eu să piardă Utilizatorii sau (parțial sau total) serviciile ISP-urilor sale sau ale altor furnizori. Tjobs.eu nu reprezintă sau nu garantează veridicitatea, acuratețea sau fiabilitatea conținutului utilizatorului, lucrări derivate din conținutul utilizatorului sau orice alte comunicări postate de utilizatori și nici Tjobs.eu nu susține nicio opinie exprimată de utilizatori. Recunoașteți că orice dependență de materiale postate de alți Utilizatori va fi pe propriul dvs. risc. Următoarea este o listă parțială a conținutului utilizatorului care este interzisă în aplicație. Lista de mai jos are caracter ilustrativ și nu este o listă completă a conținutului interzis al utilizatorului. Conținut care: este implicit sau explicit ofensator, cum ar fi Conținutul utilizatorului care implică, avizează sau promovează rasismul, bigotismul, discriminarea, ura sau vătămarea fizică de orice fel împotriva oricărui grup sau hărțuire individuală, incită la hărțuire sau susține hărțuirea oricărui grup sau individ. implică transmiterea de „mail junk”, „scrisori în lanț” sau trimitere în masă nesolicitată, „spaming” sau „phishing” promovează sau aprobă informații false sau înșelătoare sau activități ilegale sau conduită care promovează abuziv, amenințător, obscen, defăimător sau calomovial sau aprobă o copie ilegală sau neautorizată a operei protejate de drepturi de autor ale unei alte persoane, cum ar fi furnizarea sau punerea la dispoziție a unor programe computerizate piratate sau link-uri către acestea, furnizarea sau punerea la dispoziție a informațiilor pentru a eluda dispozitivele de protecție a copiilor instalate din fabrică sau furnizarea sau punerea la dispoziție a muzicii piratate sau alte media sau legături către muzică piratată sau alte fișiere media conțin pagini de acces restricționate sau cu parolă sau pagină ascunsă es sau imagini afișează sau link-uri către materiale pornografice, indecente sau explicite din punct de vedere sexual de orice fel furnizează sau link-uri către materiale care exploatează persoane sub vârsta de 18 ani în mod sexual, violent sau de altă natură sau solicită informații personale de la orice persoană sub 18 furnizează informații instructive despre activități ilegale sau alte activități interzise de acești termeni, inclusiv fără limitare, realizarea sau cumpărarea de arme ilegale, încălcarea vieții private a cuiva, furnizarea sau crearea de viruși informatici sau piratarea oricărui media solicită parole sau informații personale de identificare de la alți utilizatori Orice profil pe care îl trimiteți trebuie să vă descrie , o persoană individuală. Exemple de profiluri necorespunzătoare și interzise includ, dar nu se limitează la, profiluri care intenționează să reprezinte un animal, un loc, un obiect neînsuflețit, un personaj fictiv sau un individ real care nu ești tu. Pentru a-i proteja pe utilizatorii comunității noastre Tjobs.eu împotriva publicității sau solicitării comerciale, Tjobs.eu își rezervă dreptul de a restricționa numărul de e-mailuri sau alte mesaje pe care un utilizator le poate trimite altor utilizatori la un număr pe care Tjobs.eu îl consideră adecvat în discreția. Profilurile derivate din conținutul utilizatorului pot fi, de asemenea, disponibile prin site-urile Tjobs.eu. Tjobs.eu nu face nicio reprezentare cu privire la acuratețea sau validitatea acestor lucrări derivate sau adecvarea acestora pentru evaluare de către agenții. Profilurile derivate pot diferi semnificativ de conținutul utilizatorului. Transfer în afara SEE: Informațiile personale care conțin profilul dvs. pot fi accesate prin serviciile Tjobs.eu de către terți din afara Spațiului Economic European („SEE”). Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, dacă solicitați un post vacant în care agenția își are sediul în afara SEE. Prin înregistrarea și utilizarea serviciilor, dați acordul acestui transfer. Apreciem să auziți de la Utilizatorii noștri și salutăm comentariile dvs. cu privire la serviciile noastre și la Site-urile Tjobs.eu. Vă rugăm, însă, să ne informați că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să luăm în considerare idei creative, sugestii, invenții sau materiale, altele decât cele pe care le-am solicitat în mod special. Deși apreciem feedback-ul dvs. cu privire la serviciile noastre, vă rugăm să fiți specifici în comentariile dvs. cu privire la serviciile noastre și nu trimiteți idei creative, invenții, sugestii sau materiale. Dacă, în ciuda solicitării noastre, ne trimiteți sugestii creative, idei, desene, concepte, invenții sau alte informații (în mod colectiv „Trimiterea”), Trimiterea va fi proprietatea lui Tjobs.eu. Niciuna din Transmitere nu va fi supusă vreunei obligații de confidențialitate din partea noastră și nu vom fi răspunzători pentru nicio utilizare sau dezvăluire a niciunui Trimitere. Tjobs.eu va deține exclusiv toate drepturile cunoscute sau descoperite ulterior asupra Prezentării și va avea dreptul la utilizarea neîngrădită a Trimiterii pentru orice scop, comercial sau de altă natură, fără compensații pentru tine sau oricare altă persoană.
6. Identificarea agentului pentru a primi notificarea și elementele notificării dreptului de autor sau încălcarea mărcii comerciale
dacă credeți că lucrarea dvs. sau dreptul de autor înregistrat a fost încărcat, postat sau copiat pe oricare site-uri Tjobs.eu și este accesibil pe astfel de site-uri Tjobs.eu în pentru a constitui o încălcare a dreptului de autor sau a mărcii, vă rugăm să contactați Tjobs.eu prin e-mail la info@tjobs.eu.
7. Politica privind încetarea utilizatorilor care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale altora
Tjobs.eu respectă proprietatea intelectuală a altora și rugăm Utilizatorii și partenerii noștri de conținut să facă același lucru. Publicarea, reproducerea, copierea, distribuirea, modificarea, afișarea publică sau executarea publică a operelor protejate de drepturi de autor neautorizate constituie o încălcare a drepturilor proprietarilor de drepturi de autor. Ca o condiție pentru utilizarea dvs. de site-uri Tjobs.eu, sunteți de acord să nu utilizați niciun site Tjobs.eu pentru a încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altora în niciun fel. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a rezilia conturile oricăror utilizatori și de a bloca accesul la site-urile Tjobs.eu ale oricăror utilizatori care încalcă din nou drepturile de autor sau ale altor drepturi de proprietate intelectuală ale altora. Tjobs.eu își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a întreprinde aceste acțiuni pentru a limita accesul la Site și / sau a înceta conturile oricând, la discreția noastră a Utilizatorilor care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale altor persoane, indiferent dacă există sau nu este orice încălcare repetată, cu sau fără o notificare prealabilă și fără nicio răspundere pentru Utilizatorul care este încetat sau pentru Utilizatorul al cărui acces este blocat. În pofida celor de mai sus, în cazul în care considerați de bună credință că o notificare de încălcare a dreptului de autor a fost depusă greșit împotriva dvs., vă rugăm să contactați Tjobs.eu, așa cum este prevăzut în secțiunea 6 de mai sus.
8. Răspunderea luiTjobs.eu
Site-urile Tjobs.eu acționează ca, printre altele, locurile pentru (i) agenții de a posta oportunități de muncă și de a căuta și evalua candidații de locuri de muncă și (ii) candidații pentru a posta profiluri și profiluri și de a căuta și evalua oportunități de muncă. Tjobs.eu nu ecranizează și nu cenzurează înregistrările, inclusiv Profilurile oferite. Tjobs.eu nu este implicat și nu controlează tranzacția efectivă între agenții și candidați. Drept urmare, Tjobs.eu nu este responsabil pentru Conținutul utilizatorului, calitatea, siguranța sau legalitatea locurilor de muncă sau a profilurilor postate, adevărul sau exactitatea listărilor, capacitatea agențiilor de a oferi oportunități de angajare candidaților sau capacitatea candidaților. pentru a umple deschideri de locuri de muncă și Tjobs.eu nu face nicio reprezentare cu privire la niciun loc de muncă, profiluri sau Conținutul utilizatorului pe site-urile Tjobs.eu. În timp ce Tjobs.eu își rezervă dreptul la discreția sa de a elimina Conținutul utilizatorului, postările de joburi, profilurile sau alte materiale din site-urile Tjobs.eu din când în când, Tjobs.eu nu își asumă nicio obligație în acest sens și în măsura permisă. prin lege, își declară orice răspundere pentru nerespectarea unei astfel de măsuri. Tjobs.eu nu este implicat în comunicările reale între Utilizatori. Drept urmare, Tjobs.eu nu are niciun control asupra exactității, fiabilității, exhaustivității sau a actualității profilurilor sau a conținutului utilizatorului trimise pe site-urile Tjobs.eu și nu face nicio reprezentare cu privire la niciun profil sau conținut de utilizator pe site-urile Tjobs.eu. Rețineți că există riscuri, inclusiv, dar fără a se limita la riscul de vătămare fizică, de a trata cu străini, persoane sub vârstă sau persoane care acționează în condiții de falsă pretenție. Vă asumați toate riscurile asociate relației cu alți utilizatori cu care intrați în contact prin intermediul site-urilor Tjobs.eu. Prin natura sa, informațiile altor oameni pot fi jignitoare, dăunătoare sau inexacte și, în unele cazuri, vor fi greșite sau etichetate înșelător. Ne așteptăm să utilizați prudență și bun simț atunci când utilizați site-urile Tjobs.eu. Deoarece autentificarea utilizatorului pe Internet este dificilă, Tjobs.eu nu poate și nu confirmă faptul că fiecare utilizator este cine pretinde că este. Deoarece nu suntem și nu putem fi implicați în relațiile dintre utilizatori și nici nu putem controla comportamentul participanților pe orice site-uri Tjobs.eu, în cazul în care aveți o dispută cu unul sau mai mulți Utilizatori, eliberați Tjobs.eu (și agenți și angajați) din creanțe, cereri și daune-interese (reale, directe, indirecte și consecințe) de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, suspectate și neașteptate, dezvăluite și dezvăluite, care rezultă din sau în orice fel legate de astfel de dispute la măsura maximă permisă de lege. Site-urile Tjobs.eu și conținutul Tjobs.eu pot conține inexactități sau erori tipografice. Tjobs.eu nu face nicio reprezentare cu privire la acuratețea, fiabilitatea, exhaustivitatea sau actualitatea oricărui site Tjobs.eu sau a conținutului Tjobs.eu. Utilizarea tuturor site-urilor Tjobs.eu și a conținutului Tjobs.eu este pe propriul dvs. risc. Modificările se fac periodic pe site-urile Tjobs.eu și pot fi făcute oricând. Tjobs.eu nu poate garanta și nu promite niciun rezultat specific din utilizarea vreunui site Tjobs.eu. Niciun sfat sau informație, oral sau scris, obținut de către un utilizator de la Tjobs.eu sau prin sau de pe orice site Tjobs.eu nu creează nicio garanție care nu este menționată în mod expres în prezenta. Tjobs.eu te încurajează să păstrezi o copie de rezervă a oricărui conținut al utilizatorului tău. În măsura permisă de lege, Tjobs.eu nu va fi în niciun caz responsabil pentru ștergerea, pierderea sau modificarea neautorizată a niciunui Conținut al utilizatorului. Tjobs.eu nu furnizează și nu face nicio reprezentare cu privire la calitatea sau natura oricăruia dintre produsele sau serviciile terților achiziționate prin orice site-uri Tjobs.eu sau orice altă reprezentare, garanție sau garanție. Orice astfel de angajament, reprezentare, garanție sau garanție ar fi furnizate numai de către furnizorul de astfel de produse sau servicii terțe, în condițiile convenite de furnizor. Dacă credeți că ceva de pe Site încalcă acești Termeni, contactați agentul nostru desemnat prevăzut în Secțiunea 6 de mai sus. Dacă este notificat despre orice conținut sau alte materiale care se presupune că nu sunt conforme cu acești Termeni, Tjobs.eu poate, la discreția sa, să investigheze acuzația și să stabilească dacă elimină sau solicită eliminarea conținutului. Tjobs.eu nu are nicio responsabilitate sau responsabilitate față de Utilizatori pentru efectuarea sau neexecutarea acestor activități.
9. Renunțarea la garanție
În măsura maximă posibilă prin lege, Tjobs.eu nu garantează că niciun site Tjobs.eu sau orice serviciu Tjobs.eu să funcționeze fără erori sau că orice site Tjobs.eu și serverele sale sunt libere de computer virusuri sau alte mecanisme dăunătoare. În cazul în care utilizarea site-ului Tjobs.eu sau a conținutului Tjobs.eu rezultă în necesitatea de a repara sau înlocui echipamente sau date sau orice alte costuri, Tjobs.eu nu este responsabil pentru aceste costuri. Site-urile Tjobs.eu și conținutul Tjobs.eu sunt furnizate în mod „așa cum este”, fără garanții de niciun fel. Tjobs.eu, în măsura maximă permisă de lege, renunță la toate garanțiile, fie că sunt exprese sau implicite, inclusiv garanția de comercializare, de fitness pentru scopuri speciale și neîndeplinirea obligațiilor. Tjobs.eu nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, fiabilitatea, completitudinea sau actualitatea conținutului, serviciilor, software-ului, textului, graficelor și legăturilor Tjobs.eu.
10. Renunțarea la daune
În măsura maximă posibilă prin lege, în niciun caz Tjobs.eu, furnizorii săi sau orice terți menționați pe site-urile Tjobs.eu nu vor fi responsabili pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, incidente și daune consecvente, profituri pierdute sau daune rezultate din date pierdute, oportunitate de angajare pierdută sau întrerupere de afaceri) rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a folosi orice site Tjobs.eu și conținutul Tjobs.eu, indiferent dacă sunt bazate pe garanție, contract, tort sau orice altă teorie juridică și dacă Tjobs.eu este sau nu avertizat despre posibilitatea unor astfel de daune.
11. Limitarea răspunderii
În măsura maximă posibilă prin lege, răspunderea maximă a lui Tjobs.eu rezultată din sau în legătură cu orice site-uri Tjobs.eu sau utilizarea de către dvs. a conținutului Tjobs.eu, indiferent de cauza acțiunii (indiferent dacă este în contract , tort, încălcarea garanției sau altfel), nu va depăși 100 USD.
12. Link-uri către alte site–uri
Site- urileTjobs.eu conțin link-uri către site-uri web terțe. Aceste link-uri sunt furnizate numai ca o comoditate pentru dvs. și nu ca o aprobare de către Tjobs.eu a conținutului de pe astfel de site-uri terțe. Tjobs.eu nu este responsabil pentru conținutul site-urilor terțe legate și nu face nicio reprezentare cu privire la conținutul sau exactitatea materialelor de pe astfel de site-uri terțe. Dacă decideți să accesați site-uri web terțe legate, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc.
13. Fără revânzare sau utilizare comercială neautorizată
Sunteți de acord să nu revindeți sau să nu vă atribuiți drepturile sau obligațiile dvs. în baza acestor Termeni. De asemenea, sunteți de acord să nu faceți nicio utilizare comercială neautorizată a site-urilor Tjobs.eu.
15. General
Tjobs.eu nu face nicio afirmație sau nici o declarație conform căreia Conținutul Tjobs.eu poate fi vizionat legal sau accesat în afara Olandei. Accesul la conținutul Tjobs.eu nu poate fi legal de către anumite persoane sau din anumite țări. Dacă accesați oricare dintre site-urile Tjobs.eu, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc și sunt responsabili pentru respectarea legilor competenței dvs. Orice software descărcat de pe orice site Tjobs.eu este supus în continuare legilor olandeze privind controlul exporturilor și nu poate fi descărcat sau exportat altfel sau reexportat (i) în (sau către un resortisant sau rezident) în Cuba, Irak, Libia, Coreea de Nord, Iran, Siria sau orice altă țară căreia SUA sau UE au angajat mărfuri sau (ii) către orice persoană fizică sau entitate de pe lista Departamentului de Trezorerie a UE și / sau a Departamentului Trezoreriei SUA, a resortisanților desemnați special sau a tabelului de refuz al Departamentului pentru Comerț al SUA. Comenzi. Prin descărcarea sau folosirea unui astfel de software, Dvs. reprezentați și garantați că nu sunteți localizat, sub controlul sau naționalul sau rezidentul vreunei țări, persoane sau entități din această listă. Acești termeni sunt reglementați de legile interne de fond ale Țărilor de Jos, fără respectarea principiilor sale de conflict de legi. Jurisdicția pentru orice creanță care rezultă din acest acord revine exclusiv instanțelor locale din Zutphen, provincia Gelderland, Olanda În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată nulă de orice instanță cu jurisdicție competentă, nulitatea acestei dispoziții nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor Termeni, care vor rămâne în vigoare deplină și efect. Nicio renunțare la vreun termen al acestor Termeni nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la acest termen sau la orice alt termen. În plus, nerespectarea de către Tjobs.eu a vreunui termen din acești Termeni nu va fi considerată o renunțare la acest termen, sau altfel afectează capacitatea Tjobs.eu de a aplica acest termen în orice moment în viitor. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres într-un acord suplimentar, Termeni suplimentari pentru anumite zone ale site-urilor Tjobs.eu, o anumită „Notificare legală”, sau licență software sau material pe anumite pagini de pe site-urile Tjobs.eu, acești Termeni constituie întregul acord între Tu și Tjobs.eu în ceea ce privește utilizarea site-urilor Tjobs.eu. Nu se vor face modificări ale acestor Termeni, cu excepția unei postări revizuite pe această pagină.
16. Termeni adiționali
Anumite zone ale site-urilor Tjobs.eu sunt supuse Termenilor suplimentari. Folosind astfel de zone sau orice parte a acestora, sunteți de acord să fiți obligați de Termenii adiționali aplicabili acestor zone. Folosind orice domenii ale acestui site sau ale altor site-uri Tjobs.eu care conțin informații de la terți, sunteți de acord să fiți obligați de termenii și condițiile de utilizare ale terților.
17. Termenul și încetarea
Aceste condiții vor rămâne în vigoare deplină și în timp ce sunteți utilizator al oricărui site Tjobs.eu. Tjobs.eu își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a urmări toate căile sale de atac legale, inclusiv, dar fără a se limita la eliminarea conținutului utilizatorului dvs. din site-urile Tjobs.eu și încetarea imediată a înregistrării dvs. cu sau a capacității de a accesa oricare dintre Site-uri Tjobs.eu și / sau orice alte servicii furnizate de către Tjobs.eu, în cazul oricărei încălcări de către Dumneavoastră a acestor Termeni sau dacă Tjobs.eu nu este în măsură să verifice sau să autentifice nicio informație pe care o trimiteți la unul dintre înregistrările site-urilor Tjobs.eu. Chiar și după ce nu veți mai fi un utilizator al site-urilor Tjobs.eu, anumite prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare. Acești termeni și condiții au fost actualizați la 1 mai 2020.
Protecția datelor și confidențialitatea
Memento de confidențialitate
Protejați-vă informațiile personale, nu oferind niciodată card de credit, securitate socială, numere de cont bancar sau orice alte informații personale agențiilor potențiale. Tjobs.eu este pe deplin dedicat să ofere cel mai sigur mediu posibil pentru a căuta locuri de muncă și managementul carierei. Pentru a vă ajuta cu acest obiectiv, vă rugăm să păstrați în minte câteva precauții simple de securitate atunci când evaluați postările pe Tjobs.eu și oportunitățile de muncă pe care le puteți primi nesolicitate prin e-mail. Din păcate, toate companiile online sunt susceptibile la escrocherii ocazionale. În timp ce Tjobs.eu depune toate eforturile rezonabile pentru a preveni acest tip de abuz, nu este imun la o astfel de activitate. De exemplu, este posibil să întâmpinați oportunități de muncă frauduloase atunci când căutați locuri de muncă online sau puteți primi un e-mail fraudulos care a falsificat adresa de e-mail a expeditorului pentru a face să apară ca și cum ar veni de la noi, Tjobs.eu. Astfel de practici reprezintă o încălcare a Tjobs.eu` Termenii și condițiile de utilizare și pot reprezenta o încălcare penală a dreptului local și / sau internațional. Această pagină menționează Termenii și condițiile referitoare la Protecția datelor și la Politica de confidențialitate a informațiilor („Termeni”) în temeiul căreia („Tu”) poți folosi Site-urile Tjobs.eu și Serviciile (fiecare definit mai jos). Acești termeni constituie o legătură acord între dvs. și Tjobs.eu sau compania Tjobs.eu care operează site-ul web pentru țara în care locuiți sau în care își are sediul afacerea („Tjobs.eu”) și sunt considerate acceptate de dvs. de fiecare dată când utilizați sau accesați orice site Tjobs.eu sau servicii Tjobs.eu. Dacă nu acceptați Termenii menționați aici, nu utilizați site-urile Tjobs.eu și serviciile Tjobs.eu. Site-urile Tjobs.eu sunt definite ca orice site-uri aflate sub controlul Tjobs.eu, indiferent dacă sunt parțiale sau în alt mod (inclusiv, fără limitare, Tjobs.eu.eu și site-ul Web de la care au fost accesați acești termeni de utilizare) și includ Tjobs. Servicii eu. Serviciile Tjobs.eu sunt definite ca fiind aplicațiile și serviciile oferite de Tjobs.eu, incluzând un serviciu online de postare și căutare a posibilităților de angajare și inclusiv orice aplicație accesată prin intermediul platformei Facebook și / sau a oricărei alte interfețe mobile sau de altă natură care vă permite să accesați o astfel de aplicație (colectiv, „Servicii Tjobs.eu”). Site-urile Tjobs.eu le permite utilizatorilor să creeze profiluri individuale, care pot include informații personale („profiluri”) și să facă publice aceste profiluri sau aspecte ale acestora. În plus, Tjobs.eu poate colecta informații despre dvs. de pe site-urile web disponibile public și poate utiliza aceste informații pentru a crea un profil sau a le adăuga la un profil existent. Tjobs.eu poate revizui acești Termeni în orice moment, publicând o versiune actualizată pe această pagină Web. Ar trebui să vizitați periodic această pagină pentru a trece în revistă cele mai actuale condiții, deoarece acestea sunt obligatorii pentru dvs. Utilizatorii care încalcă acești Termeni pot avea accesul și utilizarea site-urilor Tjobs.eu suspendate sau încetate, la discreția Tjobs.eu Trebuie să aveți vârsta de 14 ani sau mai mult pentru a vizita sau utiliza orice site Tjobs.eu în orice mod și, dacă sub 18 ani sau vârsta majorității definită în jurisdicția dvs., trebuie să utilizați orice site Tjobs.eu sub supravegherea unui părinte, a unui tutor legal sau a unui alt adult responsabil. Nu puteți utiliza Conținutul sau Profilele Tjobs.eu pentru a determina eligibilitatea consumatorului pentru: (a) credit sau asigurare în scopuri personale, familiale sau gospodărești; (b) ocuparea forței de muncă; sau (c) o licență sau beneficiu guvernamental.
Acord de confidențialitate
Vă rugăm să citiți acordul de confidențialitate de mai jos, deoarece conține informații importante pe care să le confirmați. Prin accesarea și utilizarea platformelor și serviciilor Tjobs.eu, confirmați în mod explicit acceptarea termenilor și condițiilor generale din prezentul acord. Termenii sunt aplicabili pentru fiecare acțiune pe care, în calitate de utilizator, o luați pe platformă. Conform cerințelor legii pentru protejarea persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și a acestor transferuri de date privind protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea în comunicarea electronică, Tjobs.eu are obligația de a gestiona în condiții de siguranță și numai pentru cele menționate scopuri, datele personale pe care le furnizați. Datele sunt colectate pentru a asigura utilizatorilor Tjobs.eu servicii și informații de cea mai bună calitate și, de asemenea, marketing sau publicitate. Sunteți în măsură să furnizați aceste date, deoarece acestea sunt necesare pentru furnizarea serviciilor de către Tjobs.eu. Pe baza refuzului dvs. de a furniza informațiile face imposibil pentru Tjobs.eu să vă furnizeze serviciile solicitate. Informațiile înregistrate sunt utilizate de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: utilizatorii platformei și autoritățile publice (numai dacă autoritatea publică le solicită pe aceștia pentru un act administrativ sau pentru justiție, respectând legea). Aveți dreptul la intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la apel la justiție. Pentru a utiliza aceste drepturi, trebuie să trimiteți Tjobs.eu o solicitare scrisă, semnată și datată, la info@tjobs.eu, sau prin poștă înregistrată la Tjobs.eu Grevensweg 9 8085PZ Doornspijk. Dacă oricare dintre informații nu este corectă, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Zona de acoperire pentru securitatea protecției datelor cu caracter personal. Acordul de confidențialitate pentru politica de securitate pentru protecția datelor cu caracter personal acoperă modul în care sunt gestionate datele personale, referindu-se la informațiile respective atunci când vi se solicită utilizarea Tjobs.eu. De asemenea, am luat în considerare informațiile pe care le folosește o companie atunci când accesează Tjobs.eu.
Informații generale prelucrate de Tjobs.eu
Pentru unele servicii Tjobs.eu, pe site-urile web, trebuie să furnizați informații personale, precum: numele, adresa, e-mailul dvs., numărul de telefon, informațiile de contact, informații pentru facturarea serviciilor și alte informații pentru a vă identifica ca utilizator. În unele zone ale platformelor, Tjobs.eu prelucrează sau poate prelucra informații demografice, fără a vă identifica direct, cum ar fi codul poștal, vârsta, sexul, interesele. Putem colecta oricare dintre informațiile de mai sus. Tjobs.eu folosește informațiile - detalii pe care le oferiți pentru înregistrarea și furnizarea serviciilor pe platformele noastre, pentru a putea avea acces, pentru a atinge scopul pe care l-ați intrat pe platformă și pentru a îmbunătăți oricare dintre serviciile Tjobs.eu pe care le faceți direct interesat.
Informații generale despre subprocesatori
În scopul executării serviciilor, Tjobs.eu folosește servicii terțe. Tjobs.eu publică Subprocesoarele și menține în permanență lista actualizată, din care găsiți mai jos rezumatul Subprocesorului. - Hetzner Online GmbH (Gunzenhausen, Germany) - SendInBlue (Paris, France)
Furnizarea datelor cu caracter personal în zonele / platformele publice ale Tjobs.eu
Informațiile postate de utilizatori în spațiile publice ale Tjobs.eu, cum ar fi forumuri, chat-uri, liste de discuții, pot fi copiate și procesate de către terți, pentru care Tjobs .eu nu are control. Tjobs.eu nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun caz pentru faptul că terții utilizează informațiile pe care le-ați furnizat-o sau pe care le-ați furnizat în zonele publice Tjobs.eu.
Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Tjobs.eu
Folosim informațiile furnizate pe platformele Tjobs.eu, indiferent dacă acestea sunt personale, demografice, colective sau tehnice, în scopul gestionării conturilor dvs., pentru rezolvarea întrebărilor dvs., pentru îmbunătățirea noastră platforme, pentru a primi feedback-ul dvs. pentru a crește calitatea produselor și serviciilor. Utilizarea datelor cu caracter personal este realizată de Tjobs.eu conform restricțiilor legale legate de protecția personală cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și transferul acestora.
Dezvăluirea și furnizarea informațiilor despre date personale
Tjobs.eu vă poate transfera datele personale în următoarele cazuri: 1. Cu acordul dumneavoastră. 2. Dacă informațiile sunt necesare pentru a trimite feedback legate de serviciile și produsele solicitate. 3. Dacă informațiile sunt necesare pentru clienți pentru a îmbunătăți sau a facilita produsele pe care le-ați solicitat. Companiile partenere au dreptul să utilizeze datele dvs. numai dacă ați solicitat asistența lor. 4. Putem transfera datele personale către autoritățile sau instituțiile publice în conformitate cu cerințele legii sau cu bună-credință dacă: 4.1. Este cerut de lege. 4.2. Protejează interesele Tjobs.eu sau ale partenerilor săi. 4.3. Previne o infracțiune sau protejează siguranța națională. 4.4. Protejează siguranța sau siguranța publică. 4.5. Dacă informațiile sunt necesare pentru rezolvarea situațiilor precum: când activitățile dvs. sunt împotriva termenilor și condițiilor Tjobs.eu sau a condițiilor speciale ale produsului, dacă Tjobs.eu este contopit sau achiziționat total sau parțial de o altă companie și proprietarul bazei de date este schimbat în noul operator. Dacă Tjobs.eu devine falimentar, voluntar sau nu, prin autoritatea administratorului special, a lichidatorului sau a cumpărătorului, baza de date poate fi vândută sau transferată.
Profiluri
Aveți posibilitatea să încărcați profilul dvs. personal în baza noastră de date. Este posibil ca terții (instituțiile care necesită serviciile Tjobs.eu pentru căutare de profil) cu acces autorizat la baza noastră de date să poată avea acces la profilul tău. Dacă sunt luate în considerare, aceștia pot debloca datele de contact și puteți fi contactat de aceștia. Încercăm să limităm accesul la baza noastră de date numai angajatorilor, agențiilor temporare sau de recrutare, recrutori și, dacă este cazul, așa cum decide legea, organizației de securitate națională. Deși depunem toate eforturile rezonabile, nu putem garanta accesul la profilul dvs. de către terți. Tjobs.eu nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea profilelor, atât timp cât acestea sunt înregistrate în baza noastră de date. Puteți șterge profilul dvs. din baza noastră de date în orice moment, accesând contul dvs. (secțiunea Contul meu) și urmând instrucțiunile pentru ștergerea contului. Profilul dvs. ar putea fi în continuare în bazele de date ale terților, dacă terții au cumpărat o copie a profilului dvs. sau a bazei de date sau, dacă terții au obținut un drept legal pentru accesarea bazei noastre de date. Nu putem fi considerați fiabili în nicio circumstanță pentru această procedură de stocare a profilului dvs. Dacă postați în numele altei persoane, este obligatoriu faptul că ați primit acceptarea persoanei respective pentru această activitate. Tjobs.eu vă oferă dreptul de a modifica datele de contact înregistrate, interesele dvs. și, de asemenea, includerea noilor informații pe care le primiți cu privire la produsele și serviciile pe care le lansăm. De asemenea, puteți solicita operatorului să ștergeți datele dvs. în orice moment.
Securitatea datelor
Pentru securitatea și confidențialitatea dvs., contul Tjobs.eu este protejat de o parolă.
Feedback
Tjobs.eu vă oferă instrumentele pentru primirea de comentarii, întrebări sau sugestii. Orice informație trimisă prin formularele de contact va fi folosită luând în considerare drepturile dvs. pentru confidențialitate și imagine privată.
Modificări ale politicii de confidențialitate
Ori de câte ori considerăm necesar, regulile de confidențialitate s-ar putea modifica; aceste modificări vor fi prezentate în această pagină, pentru a putea primi actualizări legate de tipurile de informații pe care le colectăm și de modul pe care îl utilizăm. Pentru orice întrebări legate de politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți la adresa info@tjobs.eu. Nicio parte a informațiilor publicate pe Tjobs.eu nu poate fi reprodusă fără acordul nostru anterior.