Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor conform politicii mentionate in termeni si conditii. OK AFLA MAI MULTE
Termeni legali
Termeni și condiții Tjobs.eu
Se aplică următoarele definiții:
1. „Companie” înseamnă compania sau organizația care acționează ca o companie de angajare, personal, muncă temporară sau companie de recrutare care și-a creat un cont la Tjobs.eu. pentru a utiliza Serviciile. 2. „Candidat” înseamnă un utilizator care și-a creat un cont la Tjobs.eu pentru a primi Solicitări de Actualizare a Profilului, pentru a aplica la postări de locuri de muncă și pentru a se angaja într-o relație de muncă cu o Companie înregistrată Tjobs.eu. 3. „Contract” înseamnă Termenii și Condițiile și Serviciile separate, pentru orice serviciu specific ales de Companie. 4. „Data de începere” înseamnă data de începere a Serviciilor, astfel cum este stabilită în Contractul de Servicii sau Confirmarea Comenzii. 5. „Confirmarea Comenzii” înseamnă, în cazul comenzilor, confirmarea cumpărării pe Site a unuia sau mai multor Servicii; iar în cazul comenzilor prin echipa de vânzări Tjobs.eu, formularul semnat de Companie care confirmă detaliile și prețul Serviciilor comandate de Companie. 6. „Servicii” înseamnă Serviciile Platformei oferite de Tjobs.eu. 7. „Tjobs.eu” înseamnă Tjobs Europe BV sau oricare dintre companiile din cadrul Grupului, care acționează prin Tjobs.eu și orice altă platformă operată de compania/companiile menționate mai sus. 8. „Tjobs Europe BV” este o colecție de societăți-mamă și filiale care funcționează ca o singură entitate economică sau sunt angajate în afaceri complet diferite, printr-o sursă comună de control. 9. „Termeni și condiții” înseamnă acești termeni și condiții. 10. „Site web” înseamnă www.Tjobs.eu și/sau orice altă platformă operată de Tjobs.eu și include fără limitare conținutul, bazele de date, software-ul, codul și grafica acestuia. Următoarele Servicii sunt disponibile pe Tjobs.eu prin intermediul site-ului web:
A. Acces exclusiv (EA)
Se poate folosi un serviciu prin care postările de locuri de muncă ale Companiei vor primi o mai mare importanță în listele de locuri de muncă și pot fi utilizate criterii de potrivire pentru solicitanții de locuri de muncă. Pentru a evita orice dubiu, afișările de locuri de muncă cu acces exclusiv nu se prelungesc dincolo de data încheierii contractului. Orice postare de locuri de muncă cu acces exclusiv care este live pe site va rămâne activă până la data expirării sau dacă Compania o șterge.
B. Promoții în rețelele sociale (SMP)
Promoțiile în rețelele sociale includ gestionarea campaniei, în timp ce Tjobs.eu promovează postul de angajare al Companiei pe canalele media disponibile ale Tjobs.eu. Compania solicită o promovare pe social media prin intermediul unei facturi proforme și de îndată ce Compania a finalizat plata, promoția începe.
C. Candidați ReadyToWork (RTW)
Statutul candidatului ReadyToWork poate fi stabilit de orice candidat care are un profil pe Tjobs.eu. Candidații ReadyToWork au un profil încărcat pe Tjobs.eu și caută activ un loc de muncă. Candidații ReadyToWork au consimțământul informat pentru a-și partaja datele de contact cu Compania. Candidații ReadyToWork pot fi deblocați solicitând o factură proformă care să precizeze taxa pentru obținerea detaliilor de contact.
Reguli contractuale
1. Tjobs.eu va furniza Serviciile în conformitate cu acești Termeni și Condiții. Companiile trebuie să creeze un cont la Tjobs.eu pentru a avea acces la Servicii. Serviciile nu constituie o ofertă a Tjobs.eu, iar Tjobs.eu își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă și absolută, de a refuza să ofere Serviciile oricărei Companii. 2. Un contract obligatoriu din punct de vedere juridic între Tjobs.eu și Companie care cuprinde acești Termeni și Servicii și Confirmarea Comenzii va intra în vigoare atunci când (i) în cazul comenzilor online, ecranul care confirmă achiziția cu succes a Serviciilor apare pe site sau (ii) în cazul comenzilor prin intermediul echipei de vânzări Tjobs.eu, Tjobs.eu a primit Confirmarea Comenzii completată a Companiei. Compania recunoaște că un astfel de contract este condiționat de trecerea de către Companie a procesului de verificare a creditului Tjobs.eu. 3. Tjobs.eu va presta Serviciile folosind informațiile și criteriile furnizate de Companie. Este responsabilitatea Companiei să furnizeze informații corecte și actualizate. 4. Compania se angajează să nu trimită pentru includerea în nici o postare de locuri de muncă, detaliile de contact și profilul său de recrutor sau orice altceva care apare pe site, orice material care este ilegal, defăimător, ofensator, fraudulent, violent, discriminatoriu, obscen sau sexual, explicit sau care poate afecta negativ Tjobs.eu sau reputația Tjobs.eu. 5. Pentru oricare dintre Serviciile plătite, Tjobs.eu va emite o factură către Companie. Pentru a evita orice dubiu, Compania va rămâne răspunzătoare pentru plata tuturor Serviciilor convenite de Tjobs.eu, chiar dacă aceste Servicii au fost suspendate sau reziliate. 6. Plățile vor fi supuse acestor termeni și condiții. 7. Tjobs.eu poate, la discreția sa exclusivă și absolută, să adauge, să modifice sau să întrerupă oricare dintre Servicii din când în când. Totuși, acest lucru nu va afecta nici o Confirmare a Comenzii convenită înainte de orice modificare sau retragere a Serviciului relevant. 8. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a modifica Taxele și acești Termeni și Condiții, cu condiția ca nici o modificare să fie retroactivă. 9. Fără a aduce atingere oricărei alte remedii, Tjobs.eu poate rezilia contul Companiei și oricare sau toate contractele și Serviciile cu efect imediat în cazul încălcării semnificative sau persistente a acestor Termeni de către Companie sau dacă Tjobs.eu are motive rezonabile să cred că Societatea nu poate sau nu își va plăti datoriile. 10. Tjobs.eu își rezervă dreptul, la discreția sa unică și absolută, de a închide orice cont în orice moment, fără motiv. Exemple de conturi care pot fi închise includ, dar nu se limitează la: 10.1. Companii care nu au furnizat informații complete și exacte de contact sau despre companie. 10.2. Companiile pe care Tjobs.eu le consideră că acționează în mod necorespunzător sau ilegal. 10.3. Companiile care utilizează site-ul web pentru a face publicitate altor site-uri web, servicii, afaceri și/sau oportunități de afaceri în orice parte a locului de muncă vacant sau în orice parte a site-ului, altele decât cele permise. 10.4. Companiile care eșuează în procesul de verificare a creditului sau care nu plătesc. 10.5 Companiile care utilizează Serviciile în mod nerezonabil, așa cum este considerat de Tjobs.eu. 11. Compania este de acord să utilizeze site-ul web și serviciile cu „bună-credință”, adică să posteze joburi autentice, imparțiale și unice, de o calitate rezonabilă, care oferă atât detalii adecvate, cât și exacte. De asemenea, Compania este de acord că orice abuz al Serviciilor, al Site-ului sau al acestor Termeni poate duce la eliminarea accesului Companiei la Servicii și la desființarea contului. 12. Toate drepturile de proprietate intelectuală legate de Servicii și/sau Sitel vor rămâne în proprietatea Tjobs.eu sau a oricărei terțe părți de la care aceste drepturi sunt licențiate. Compania nu va reproduce, copia, modifica, adapta, publica, transmite, distribui sau exploata în niciun fel comercial orice material care face obiectul unor astfel de drepturi de proprietate intelectuală. 13. Tjobs.eu nu poate garanta că (i) Site-ul și/sau Serviciile vor fi disponibile în orice moment; (ii) Site-ul web va fi lipsit de erori, viruși și/sau alte aplicații dăunătoare; și (iii) Serviciile vor genera orice aplicații, răspunsuri sau rezultate. Tjobs.eu nu va încălca acești Termeni în cazul în care evenimentele dincolo de controlul său rezonabil împiedică Tjobs.eu să presteze Serviciile. Este responsabilitatea Companiei să își protejeze computerele împotriva oricăror viruși și programe malware. 14. Acești Termeni și, după caz, Confirmarea Comenzii conțin întregul acord și înțelegerea dintre Tjobs.eu și Companie. Compania recunoaște că nu s-a bazat pe nicio declarație făcută de Tjobs.eu în încheierea acestui contract, cu toate acestea, nimic din această clauză nu va exclude orice răspundere pentru declarații false frauduloase. În măsura permisă de lege, toți termenii implicați de lege sau statut sunt excluși. 15. În cazul în care Compania face o reclamație împotriva Tjobs.eu din orice motiv, răspunderea (dacă există) a Tjobs.eu nu va depăși prețul plătit sau care urmează să fie plătit de Companie pentru Servicii. În nici o circumstanță, Tjobs.eu nu va fi răspunzător pentru orice pierderi consecvente, indirecte sau speciale apărute sau pentru orice pierdere de profituri, venituri, dobânzi, fonduri comerciale, afaceri și/sau economii (directe sau indirecte). Nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca excluzând răspunderea Tjobs.eu pentru deces sau vătămare corporală din neglijență sau orice altă răspundere care nu poate fi exclusă prin lege. 16. Dacă orice clauză sau parte dintr-o clauză este considerată invalidă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea clauzelor sau părților rămase. 17. Notificările către Tjobs.eu vor fi trimise prin e-mail la info@tjobs.eu, iar notificările către Companie vor fi trimise prin e-mail la adresa furnizată la crearea contului Companiei. 18. Din când în când, Tjobs.eu va contacta Companiile pentru a evalua serviciul pe care îl primesc și, de asemenea, pentru a promova Servicii și produse. Tjobs.eu monitorizează din când în când calitatea posturilor vacante pentru a oferi un serviciu mai bun candidaților. 19. Compania se angajează să nu solicite sau să depună eforturi pentru a solicita angajarea sau angajarea cu ea însăși sau cu orice companie sau organizație asociată, niciunui angajat al Tjobs.eu sau al oricărui membru al Grupului Tjobs.eu. Încălcarea acestei clauze va fi o încălcare materială și va da dreptul Tjobs.eu, fără a aduce atingere oricăror alte remedii pe care le poate avea, să închidă imediat contul și Serviciile Companiei. Compania nu va fi îndreptățită să introducă nici o pretenție sau acțiuni în justiție cu privire la orice rambursare sau altă rambursare, care apar, la 3 ani de la data la care a apărut dreptul la o astfel de rambursare. Pentru a evita orice dubiu, termenii și condițiile site-ului se aplică în plus față de Termenii și condițiile de mai sus. 20. Termenii și condițiile vor fi guvernate de legea olandeză, iar părțile se supun jurisdicției exclusive a instanțelor din Zutphen (Gelderland, Țările de Jos).
Căutare profil - Afișări de locuri de muncă
1. Prin trimiterea unui post vacant pe site-ul web, Compania autorizează Tjobs.eu să posteze un astfel de post vacant și să trimită candidați clasificați de Tjobs.eu în conformitate cu criteriile Companiei (dacă există). 2. Compania este responsabilă pentru conținutul postului vacant și va despăgubi Tjobs.eu împotriva oricărei reclamații, pierderi, răspunderi, cheltuieli și/sau daune („Pierderi”) în legătură cu aceasta. 3. Compania va include în fișa postului toate informațiile cerute de legea aplicabilă olandeză sau de legea națională/internațională (sub rezerva reședinței sale legale) și cel puțin următoarele informații: 3.1. Orice calificări și/sau autorizații cerute de lege sau de oricare ori de către orice organism profesional relevant. 3.2. Dacă este inclusă rata de plată, fișa postului trebuie să includă și natura muncii, locația, experiența minimă, pregătirea și/sau calificările necesare pentru ca un solicitant să primească o astfel de rată de remunerare. 3.3. Răspunsurile solicitanților vor fi notificate de către Tjobs.eu prin e-mail, sub rezerva oricăror filtre și ierarhizări. Compania este responsabilă pentru verificarea informațiilor conținute în răspunsurile solicitanților, iar Tjobs.eu nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul unei astfel de cereri. În special, dar fără limitare, Compania este responsabilă pentru verificarea identității solicitantului, eligibilitatea pentru muncă, experiența, pregătirea, calificările și autorizația cerute de Companie, de lege sau de orice organism profesional relevant pentru postul vacant. 3.4. Toate tranzacțiile ulterioare dintre Companie și orice solicitant în legătură cu răspunsul solicitanților la anunțul de locuri de muncă sunt responsabilitatea Companiei, iar Tjobs.eu nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu acestea. Compania va despăgubi Tjobs.eu împotriva oricăror Pierderi în legătură cu aceasta. 3.5. Compania va respecta toate legile aplicabile, inclusiv, fără a se limita la: Legea generală privind protecția datelor, egalitatea și protecția cetățenilor europeni care lucrează în străinătate. Prin trimiterea unui post vacant pe site-ul web, Compania confirmă prin urmare că conținutul postului vacant este în conformitate cu reglementările relevante privind egalitatea și drepturile omului. Compania va despăgubi Tjobs.eu împotriva oricăror Pierderi în legătură cu aceasta. 3.6. Compania, în cazul în care o agenție de ocupare a forței de muncă va respecta prevederile Legii și/sau orice altă reglementare relevantă („Regulamentul”) în legătură cu toate posturile vacante postate pe site-ul Tjobs.eu, comunicările cu solicitanții și managementul aplicanților. Compania va despăgubi Tjobs.eu împotriva oricăror Pierderi în legătură cu aceasta. 3.7. Compania nu va publica niciun post vacant în cazul în care: 1. există un risc pentru sănătatea și siguranța oricărui solicitant în locul în care urmează să fie efectuată lucrarea, cu excepția cazului în care Compania se angajează să informeze candidații despre astfel de riscuri și măsurile luate pentru prevenirea sau controlul acestor riscuri, sau 2. rolul implică lucrul cu persoane vulnerabile, inclusiv, fără limitare, persoane sub 18 ani sau persoane care au nevoie de îngrijire și atenție din cauza bătrâneții, a infirmității sau a oricăror altor circumstanțe, cu excepția cazului în care Compania se angajează, în ceea ce privește candidatul care urmează să fie plasat, (i) să obțină copii ale oricăror calificări sau autorizații relevante ale candidatului; (ii) să obțină două referințe de la persoane care nu sunt rude ale candidatului; și (iii) să ia toate celelalte măsuri rezonabile practicabile, inclusiv, fără limitare, respectarea tuturor legilor relevante, a codurilor de practici și a liniilor directoare emise de autoritățile relevante, pentru a confirma că candidatul nu este nepotrivit pentru postul în cauză. 3.8. Compania își asumă responsabilitatea pentru orice prejudiciu pe care l-ar putea suferi sau suporta în legătură cu angajarea unui solicitant și va ține Tjobs.eu fără răspundere împotriva oricăror Pierderi în legătură cu aceasta. Compania va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că nu va fi în detrimentul intereselor solicitantului pe care intenționează să îl angajeze (dacă există) pentru a lucra pentru Companie în postul vacant afișat. 3.9. Tjobs.eu își rezervă dreptul, la discreția sa unică și absolută, de a elimina orice post vacant în orice moment, fără motiv. Exemple de posturi vacante care pot fi eliminate includ, dar nu se limitează la: cele pe care Tjobs.eu le consideră ilegale, inadecvate sau frauduloase, cele care solicită sau solicită în mod direct sau indirect taxe de înscriere sau de înregistrare, cele care fac publicitate în franciză, piramidă, marketing în rețea sau obțin-scheme de-îmbogățire-rapide, cele care au fost postate sau duplicate fără discernământ în mai multe sectoare, cele care fac publicitate pentru site-uri web, servicii, afaceri, oportunități de afaceri și/sau detalii de contact, cele ale Companiilor care solicită personal de la orice membru al Grupului Tjobs.eu. 3.10. Pentru a evita orice dubiu, taxele de promovare pe rețelele sociale nu sunt rambursate. 3.11. Afișările de locuri de muncă gratuite în cadrul Probă gratuită sunt alocate Companiei în calitate de recrutor (corporativ), mai degrabă decât utilizatorilor individuali sau clienților utilizatorilor finali și pot fi create numai pe conturile de e-mail ale companiei. 3.12. Compania nu va revinde postări de locuri de muncă fără permisiunea expresă a Tjobs.eu. 3.13. Accesul la căutarea profilului poate fi utilizat numai în scopuri de recrutare. Utilizarea Căutare profil în scopuri de marketing sau de vânzare directă către candidați este interzisă și va duce la suspendarea contului.
Acces exclusiv (EA)
Cu EA, Compania primește postări de locuri de muncă Premium pe Tjobs.eu. De asemenea, EA include Solicitări de actualizare a profilului trimise utilizatorilor candidați individuali. Toate beneficiile sunt disponibile pe perioada Abonamentului în funcție de tipul de abonament ales. EA include o Promoție Social Media pe lună, pentru care vi se va factura pe durata Abonamentului EA. Achiziția dvs. poate fi supusă unor comisioane valutare sau diferențe de preț în funcție de locație (de exemplu, cursul de schimb). Ne autorizați să continuăm să vă facturăm metoda de plată chiar și după ce aceasta a expirat, pentru a evita întreruperile serviciului dumneavoastră (cum ar fi abonamentele) și pentru a facilita plata ușoară pentru servicii noi. Trebuie să ne plătiți pentru taxele și taxele aplicabile, cu excepția cazului în care anulați EA, caz în care sunteți de acord să plătiți în continuare aceste taxe până la sfârșitul perioadei de abonament aplicabile. Puteți, în orice moment, să vă anulați EA din zona Setări din contul dvs. Taxele sunt calculate pe baza informațiilor de facturare pe care ni le furnizați în momentul achiziției. Pentru serviciile plătite, veți primi o copie a facturii proforme și a facturii fiscale (care este și dovada plății) prin Setările contului și cu e-mailul pe care l-ați înregistrat. Pentru ca EA să fie activată, Tjobs.eu a primit un acord de procesator semnat și datele de contact de la Responsabilul cu Protecția Datelor al Companiei.
Înțelegerea drepturilor și responsabilităților dumneavoastră ca utilizator Tjobs.eu
Termeni și condiții de utilizare
Această pagină precizează Termenii și condițiile de utilizare ("Termeni și condiții") în baza cărora dvs. ("Dvs.") puteți utiliza Site-urile Tjobs.eu și Serviciile furnizate (fiecare după cum este definit mai jos). Acești Termeni constituie un acord obligatoriu între Dvs. și compania Tjobs.eu care operează site-ul web pentru țara în care locuiți sau în care afacerea își are sediul ("Tjobs.eu") și sunt considerați acceptați de dvs. de fiecare dată când utilizați sau accesați orice site Tjobs.eu sau Servicii Tjobs.eu. Dacă nu acceptați Termenii menționați aici, nu utilizați Site-urile Tjobs.eu și Serviciile Tjobs.eu. Site-urile Tjobs.eu sunt definite ca orice site-uri web aflate sub controlul Tjobs.eu, fie parțial sau altfel (inclusiv, fără limitare, Tjobs.eu.eu și orice alt site web de pe care au fost accesați acești Termeni de utilizare) și includ Servicii Tjobs.eu. Serviciile Tjobs.eu sunt definite ca aplicațiile și serviciile oferite de Tjobs.eu, inclusiv un serviciu online de postare și căutare de oportunități de angajare și inclusiv orice aplicație accesată prin Facebook și/sau orice interfață mobilă sau altă interfață care vă permite să accesați o astfel de aplicație. (colectiv, „Serviciile Tjobs.eu”). Site-urile Tjobs.eu permit, de asemenea, Utilizatorilor să creeze profiluri individuale, care pot include informații personale („Profiluri”) și să facă publice aceste Profiluri sau aspecte ale acestora. În plus, Tjobs.eu poate colecta informații despre dvs. de pe site-uri web disponibile public și poate utiliza aceste informații pentru a crea un Profil sau pentru a-l atașa la un Profil existent. Tjobs.eu poate revizui acești Termeni în orice moment, postând o versiune actualizată pe această pagină Web. Ar trebui să vizitați periodic această pagină pentru a examina cei mai actuali Termeni, deoarece aceștia sunt obligatorii pentru dvs. Utilizatorii care încalcă acești Termeni pot avea accesul și utilizarea site-urilor Tjobs.eu suspendate sau reziliate, la discreția Tjobs.eu. Trebuie să aveți 14 ani sau mai mult pentru a vizita sau utiliza orice site Tjobs.eu în orice mod și, dacă aveți sub 18 ani sau vârsta majoră așa cum este definită în jurisdicția dvs., trebuie să utilizați oricare Site-uri Tjobs.eu sub supravegherea unui părinte, tutore legal sau alt adult responsabil. Nu puteți utiliza Conținutul sau Profilurile Tjobs.eu pentru a determina eligibilitatea unui consumator pentru: (a) credit sau asigurare în scopuri personale, familiale sau casnice; (b) angajare; sau (c) o licență guvernamentală sau un beneficiu. În timp ce încercăm să ne asigurăm că standardul site-ului web rămâne înalt și să menținem continuitatea acestuia, internetul nu este un mediu stabil în mod inerent, iar erorile, omisiunile, întreruperile serviciului și întârzierile pot apărea în orice moment. Nu acceptăm nicio răspundere care decurge din orice astfel de erori, omisiuni, întreruperi sau întârzieri sau orice obligație sau responsabilitate continuă de a opera site-ul web (sau orice parte anume a acestuia) sau de a furniza serviciul oferit pe site. Putem varia din când în când specificațiile acestui site fără notificare.
1. Utilizarea conținutului Tjobs.eu
Conținutul site-urilor Tjobs.eu, cum ar fi modele, text, grafică, imagini, videoclipuri, informații, logo-uri, pictograme butoane, software, fișiere audio și alt conținut Tjobs.eu (colectiv, „Conținutul Tjobs.eu"), sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi. Tot Conținutul Tjobs.eu este proprietatea Tjobs.eu sau a licențiatorilor săi. Compilarea (adică colectarea, aranjarea și asamblarea) întregului conținut de pe site-urile Tjobs.eu este proprietatea exclusivă a Tjobs.eu și este protejată de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi. Utilizarea neautorizată a Conținutului Tjobs.eu poate încălca aceste legi și/sau reglementările și statutele aplicabile privind comunicațiile și este strict interzisă. Trebuie să păstrați toate drepturile de autor, mărcile comerciale, mărcile de serviciu și alte notificări de proprietate conținute în conținutul original Tjobs.eu pe orice copie autorizată pe care o faceți a conținutului Tjobs.eu. Orice cod pe care Tjobs.eu îl creează pentru a genera sau afișa orice Conținut Tjobs.eu sau paginile care alcătuiesc orice Site Tjobs.eu este, de asemenea, protejat de drepturile de autor Tjobs.eu și nu puteți copia sau adapta un astfel de cod. Sunteți de acord să nu vindeți sau să modificați Conținutul Tjobs.eu sau să reproduceți, afișați, să executați public, să distribuiți sau să utilizați în orice mod Conținutul Tjobs.eu în orice scop public sau comercial, în legătură cu produse sau servicii care nu sunt acelea a site-urilor Tjobs.eu, în orice alt mod care ar putea provoca confuzie în rândul consumatorilor, care discreditează sau discreditează Tjobs.eu sau licențiatorii săi, care diluează puterea Tjobs.eu sau a proprietății licențiatorilor săi sau care încalcă în alt mod Tjobs.eu sau drepturile de proprietate intelectuală ale licențiatorului acestuia. În plus, sunteți de acord să nu utilizați în mod abuziv conținutul Tjobs.eu. Orice cod pe care Tjobs.eu îl creează pentru a genera sau afișa orice Conținut Tjobs.eu sau paginile care alcătuiesc orice Aplicație sau Serviciu este, de asemenea, protejat de drepturile de autor Tjobs.eu și nu puteți copia sau adapta un astfel de cod.
2. Utilizarea Serviciilor Platformei Tjobs.eu
Anunțul de locuri de muncă, baza de date de profil („Baza de date de profil Tjobs.eu”) și alte caracteristici ale Site-urilor Tjobs.eu pot fi utilizate numai de persoanele care caută informații despre un loc de muncă și/sau carieră și prin recrutare agenții sau agenții temporare care caută candidați/angajați. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor Tjobs.eu este, de asemenea, supusă oricăror altor contracte pe care le puteți avea cu Tjobs.eu. În cazul oricărui conflict între acești Termeni și orice contract pe care îl aveți cu Tjobs.eu, termenii contractului dumneavoastră vor prevala. Termenul „postează”, așa cum este folosit aici, înseamnă informații pe care le trimiteți, publicați sau afișați pe site-urile Tjobs.eu. Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității contului, Profilului și parolelor Dvs., după caz. Nu puteți partaja parola Dvs. sau alte informații de acces la cont cu alte părți, temporar sau permanent, și veți fi responsabil pentru toate utilizările numelui de utilizator și parolei dvs., indiferent dacă sunteți sau nu autorizat de dvs. Sunteți de acord să notificați imediat Tjobs.eu legat de orice utilizare neautorizată a contului, profilului sau parolei dvs. Toți Utilizatorii Tjobs.eu sunt de acord să nu: (a) transmită, posteze, distribuie, stocheze sau distrugă materiale, inclusiv, fără limitare, Conținutul Tjobs.eu, cu încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, legile sau reglementările care reglementează colectarea, prelucrarea sau transferul de informații cu caracter personal sau cu încălcarea politicii de confidențialitate Tjobs.eu; (b) ia orice acțiune care impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii oricărui site Tjobs.eu; (c) folosească orice dispozitiv pentru a naviga sau a căuta orice site-uri Tjobs.eu, altele decât instrumentele disponibile pe site, browsere web terțe disponibile în general sau alte instrumente aprobate de Tjobs.eu; (d) utilizeze orice extragere de date, roboți sau metode similare de colectare sau extragere a datelor; (e) încalce sau încerce să încalce securitatea oricărui Site Tjobs.eu, inclusiv încercarea de a sonda, scana sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau a unei rețele sau de a încălca măsurile de securitate sau de autentificare; (f) falsifice orice antet de pachet TCP/IP sau orice parte a informațiilor din antet în orice postare de e-mail sau grup de știri; (g) efectueze o inginerie inversă sau decompileze orice părți ale oricăror site-uri Tjobs.eu; (h) agregheze, copieze sau duplice în orice mod orice Conținut sau informațiile Tjobs.eu disponibile de pe orice Site-uri Tjobs.eu, inclusiv postările de locuri de muncă expirate, în afara celor permise de acești Termeni; (i) încadreze sau lege la orice Conținut sau informații Tjobs.eu disponibile de pe orice Site-uri Tjobs.eu, cu excepția cazului în care acești Termeni sunt permiși; (j) posteze orice conținut sau material care promovează sau aprobă informații false sau înșelătoare sau activități ilegale, sau aprobă sau furnizează informații de instruire despre activități ilegale sau alte activități interzise de acești Termeni, cum ar fi fabricarea sau cumpărarea de arme ilegale, încălcarea confidențialității cuiva, furnizarea sau crearea de viruși informatici sau piratarea mediilor; (k) posteze orice Profil sau aplice pentru orice loc de muncă în numele unei alte părți (cu excepția profilurilor pasive și a candidaților RTW înregistrați ca atare de către agenții); (l) amâne orice contact de la o agenție către orice agent, agenție sau alte terțe părți; (m) facă publice mai multe copii ale aceluiași profil în același timp; (n) partajeze unei terțe părți orice acreditări de conectare la orice site-uri Tjobs.eu; (o) acceseze datele care nu sunt destinate Dvs. sau conectarea la un server sau cont pe care nu sunteți autorizat să îl accesați; (p) posteze sau trimită pe orice site-uri Tjobs.eu orice informații biografice incomplete, false sau inexacte sau care nu îi aparțin; (q) posteze conținut care conține pagini cu acces restricționat sau numai cu parolă, sau pagini sau imagini ascunse; (r) solicite parole sau informații de identificare personală de la alți Utilizatori; (s) șterge sau modifice orice material postat de orice altă persoană sau entitate; (t) hărțuiască, incite la hărțuire sau susține hărțuirea oricărui grup, companie sau individ; (u) trimită e-mailuri sau e-mailuri nesolicitate, efectueze apeluri telefonice nesolicitate sau trimită faxuri nesolicitate care promovează și/sau fac publicitate produselor sau serviciilor oricărui Utilizator sau contacteze orice utilizator care a solicitat în mod special să nu fie contactat de către Dvs.; (v) încerce a interfera cu serviciul oricărui Utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără a se limita, prin mijloace de transmitere a unui virus pe orice site Tjobs.eu, supraîncărcare, „inundare”, „spamming”, „mailbombing” sau „crashing”. "; (w) promoveze sau aprobe o copie ilegală sau neautorizată a operei protejate prin drepturi de autor a altei persoane, cum ar fi furnizarea sau punerea la dispoziție de programe de calculator piratate sau link-uri către acestea, furnizarea sau punerea la dispoziție a informațiilor pentru a evita dispozitivele de protecție la copiere instalate de fabricație sau furnizarea sau punerea la dispoziție a muzicii piratate sau a altor media sau link-uri către muzică piratată sau alte fișiere media; (x) utilizeze Serviciile Tjobs.eu în orice scop ilegal sau orice activitate ilegală sau posteze or trimită orice conținut, profil sau postare de locuri de muncă care este defăimător, calomnios, ofensator implicit sau explicit, vulgar, obscen, amenințător, abuziv, plin de ură, rasist, discriminatoriu, cu un caracter amenințător sau care poate provoca enervare, inconvenient, jenă, anxietate sau ar putea provoca hărțuirea oricărei persoane sau să includă orice legături către materiale pornografice, indecente sau sexual explicite de orice fel, așa cum este determinat de la discreția Tjobs.eu. Încălcările securității sistemului sau a rețelei pot duce la răspundere civilă și/sau penală. Tjobs.eu va investiga evenimentele care pot implica astfel de încălcări și poate implica și poate coopera cu autoritățile de aplicare a legii în urmărirea penală a Utilizatorilor care sunt implicați în astfel de încălcări. Pentru Companiile cu reședință fiscală într-un stat membru UE, alta decât reședința fiscală a proprietarului site-ului Tjobs.eu, se realizează un cod de înregistrare TVA (taxa pe valoarea adăugată) pe site-ul web VIES (http://ec.europa). eu/taxation_customs/vies/). În cazul în care codul de TVA este considerat valabil, serviciile vor fi facturate fără TVA. Dacă codul de TVA este considerat invalid, serviciile vor fi facturate cu TVA de 21% (cota de TVA în Olanda). Vă rugăm să ne contactați la info@tjobs.eu pentru orice nepotrivire legate de înregistrarea în scopuri de TVA și facturare. De asemenea, Furnizorii care primesc bani de la Tjobs.eu, cu reședința fiscală diferită de cea fiscală a proprietarului site-ului Tjobs.eu, trebuie să furnizeze un Certificat Fiscal care să menționeze țara de rezidență fiscală, pentru a evita dubla impozitare. În cazul în care Furnizorul nu furnizează Certificatul Fiscal respectiv, Tjobs.eu va achita factura de deducere a impozitului pe venit. Pentru această categorie de contribuabili, Tjobs.eu va furniza la cerere o scrisoare în care să se menționeze cuantumul impozitului plătit în ultimul an fiscal, care ar trebui să reprezinte un credit fiscal în țara de reședință fiscală a Furnizorului.
3. Condiții suplimentare aplicabile recrutorilor înregistrați
Compania este singura responsabilă pentru postările acestora pe site-urile Tjobs.eu. Tjobs.eu nu trebuie considerat a fi o agenție în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a oricăror site-uri Tjobs.eu și Tjobs.eu nu va fi responsabil pentru nicio decizie de angajare, indiferent de motiv, luată de orice entitate care postează locuri de muncă pe orice site-uri Tjobs.eu. Înțelegeți și recunoașteți că, dacă anulați contul companiei Dvs. sau contul agenției Dvs. este desființat, toate informațiile contului Dvs. de pe Tjobs.eu, inclusiv profilurile încărcate ca persoane de contact din rețeaua privată, vor fi marcate ca șterse în bazele de date Tjobs.eu. Informațiile pot continua să fie disponibile pentru o anumită perioadă de timp din cauza întârzierilor în propagarea unei astfel de ștergeri prin serverele web Tjobs.eu. Pentru a-i proteja pe Utilizatorii noștri de reclame sau solicitări comerciale, Tjobs.eu își rezervă dreptul de a restricționa numărul de e-mailuri pe care o agenție le poate trimite Utilizatorilor la un număr pe care Tjobs.eu îl consideră adecvat, la propria sa discreție. Veți utiliza toate serviciile Tjobs.eu în conformitate cu toate legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor și veți acționa în conformitate cu Regulamentul general european privind protecția datelor.
Locuri de muncă
O anunțare de locuri de muncă nu poate conține: (a) niciun hyperlink, altele decât cele autorizate în mod special de Tjobs.eu; (b) cuvinte cheie înșelătoare, ilizibile sau „ascunse”, cuvinte cheie repetate sau cuvinte cheie care sunt irelevante pentru oportunitatea de angajare prezentată, după cum este determinat de la discreția rezonabilă Tjobs.eu; (c) numele, siglele sau mărcile comerciale ale companiilor neafiliate, altele decât cele ale clientului dvs., cu excepția cazului în care este agreat în mod expres de Tjobs.eu; (d) numele colegiilor, orașelor, statelor, orașelor sau țărilor care nu au legătură cu postarea; (e) mai multe posturi sau fișe de post, mai multe locații sau mai multe categorii de posturi, cu excepția cazului în care produsul permite acest lucru; (f) informații inexacte, false sau înșelătoare; (g) materiale sau link-uri către materiale care exploatează persoane într-o manieră sexuală, violentă sau de altă natură sau care solicită informații personale de la oricine sub 18 ani; (h) detalii de contact care îi conduc pe candidați să își trimită profilurile oriunde altundeva decât platforma Tjobs.eu; (i) mai puțin de 200 de caractere. Nu puteți utiliza serviciile Your Tjobs.eu pentru a: (a) posta locuri de muncă într-o manieră care nu respectă legile locale, naționale și internaționale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, legile referitoare la muncă și angajare, protecția cetățenilor care lucrează în străinătate, șanse egale de angajare și cerințe de eligibilitate pentru angajare, confidențialitatea datelor, accesul și utilizarea datelor și proprietatea intelectuală; (b) posta locuri de muncă care necesită cetățenia unei anumite țări sau reședința permanentă legală într-o țară ca o condiție de angajare, cu excepția cazului în care se cere altfel pentru a respecta legea, reglementările, ordinul executiv sau contractul guvernamental național, federal, de stat sau local; (c) posta locuri de muncă care includ orice cerință sau criteriu de verificare în legătură cu o postare de locuri de muncă, în cazul în care o astfel de cerință sau criteriu nu este o cerință reală și legală a locului de muncă postat; (d) în ceea ce privește Profilurile, să determine eligibilitatea unui consumator pentru: (i) credit sau asigurare pentru persoane, familie sau gospodărie; (ii) angajare; sau (iii) o licență guvernamentală de beneficiu; (e) posta locuri de muncă sau alte reclame pentru concurenții Tjobs.eu sau posta locuri de muncă sau alt conținut care conține link-uri către orice site competitiv cu Tjobs.eu; (f) vinde, promovează sau promovează produse sau servicii (altele decât cele legate de site-ul Tjobs.eu); (g) posta orice franciză, schemă piramidală, „afiliație la club”, distribuire, oportunitate de marketing pe mai multe niveluri sau aranjament cu agenție de reprezentanți ai vânzărilor; (h) posta orice oportunitate de afaceri care necesită o plată în avans sau periodică sau care necesită recrutarea altor membri, sub-distribuitori sau sub-agenți; (i) posta orice oportunitate de afaceri care plătește comision, cu excepția cazului în care afișarea indică în mod clar că postul disponibil plătește doar comision și descrie în mod clar produsul sau serviciul pe care solicitantul de locuri de muncă l-ar vinde; (j) promova orice oportunitate care nu reprezintă un loc de muncă de bună credință, care este indicat în general de orice lege sau reglementare relevantă; (k) face publicitate serviciilor sexuale sau caute angajați pentru locuri de muncă de natură sexuală; (l) solicita utilizarea de părți ale corpului uman sau donarea de părți umane, inclusiv, fără limitare, servicii de reproducere, cum ar fi donarea de ovule și maternitatea surogat; (m) susține un anumit partid politic, agendă politică, poziție politică sau problemă; (n) promova o anumită religie; (o) posta locuri de muncă situate în țări supuse sancțiunilor economice ale organizațiilor internaționale și/sau europene și/sau americane; (p) cu excepția cazului în care este permis de legislația aplicabilă, postează locuri de muncă care impun solicitantului să furnizeze informații referitoare la (i) originea sa rasială sau etnică (ii) convingerile politice (iii) convingerile filozofice sau religioase (iv) apartenența la un sindicat de muncă (v) sănătatea fizică sau psihică (vi) viața sexuală (vii) săvârșirea de infracțiuni sau proceduri penale sau (vii) vârsta. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a elimina orice postare de locuri de muncă sau conținut de pe orice site-uri Tjobs.eu, care, la discreția rezonabilă a Tjobs.eu, nu respectă Termenii de mai sus sau dacă este postat orice conținut pe care Tjobs.eu îl consideră că nu este în interesul Tjobs.eu. Dacă în orice moment în timpul utilizării Serviciilor Tjobs.eu de către dvs., ați făcut o denaturare a faptelor față de Tjobs.eu sau ați indus în alt mod Tjobs.eu în eroare cu privire la natura activităților dvs. de afaceri, Tjobs.eu va avea motive pentru a înceta utilizarea dvs. a Serviciilor Tjobs.eu.
Profil
Utilizarea bazei de date a profilului Tjobs.eu de către un utilizator al companiei: Veți utiliza baza de date a profilului Tjobs.eu conform acestor Termeni și condiții. Veți utiliza baza de date de profil Tjobs.eu în conformitate cu toate legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor și sunteți de acord că nu veți dezvălui în continuare niciuna dintre datele din baza de date de profil Tjobs.eu unei terțe părți, cu excepția cazului în care sunteți o agenție de recrutare autorizată, agenție de angajare, angajare temporară sau altă agenție sau recruiter corporativ care utilizează profilul în mod explicit în scopuri de angajare. Veți lua măsuri fizice, tehnice și administrative pentru a proteja datele pe care le-ați obținut din Baza de date de profil Tjobs.eu împotriva pierderii, utilizării greșite, accesului neautorizat, dezvăluirii, modificării sau distrugerii. Nu trebuie să partajați acreditările de conectare la baza de date de profil cu nicio altă parte. Baza de date de profil Tjobs.eu nu va fi utilizată: (a) în alt scop decât ca agenție care caută angajați, inclusiv, dar fără a se limita la, promovarea promoțiilor, produselor sau serviciilor oricăror deținători de profil; (b) să efectueze apeluri telefonice sau faxuri nesolicitate sau să trimită e-mailuri, e-mailuri sau buletine informative nesolicitate deținătorilor de profil sau să contacteze orice persoană, cu excepția cazului în care a fost de acord să fie contactată (unde este necesar consimțământul sau, dacă nu este necesar consimțământul expres, cei care nu v-au informat că nu doresc să fie contactați) sau (c) să caute candidați sau să contacteze solicitanții de locuri de muncă sau deținătorii de profil în ceea ce privește târgurile de carieră și oportunitățile de afaceri interzise de Termeni. Pentru a asigura o experiență sigură și eficientă pentru toate Companiile noastre, Tjobs.eu își rezervă dreptul de a limita cantitatea de date (inclusiv vizualizări de profil) care pot fi accesate de dvs. într-o anumită perioadă de timp. Aceste limite pot fi modificate, la discreția exclusivă a Tjobs.eu, din când în când.
Încărcarea profilului
Dvs., Compania, aveți voie să furnizați profiluri de candidați cu consimțământul informat al candidaților specifici. În momentul în care încărcați acele profiluri, confirmați în mod explicit că aveți acordul candidatului respectiv, bazat pe legea și cerințele privind protecția datelor cu caracter personal. Totodată, Tjobs.eu trimite candidatului o cerere (prin e-mail sau SMS) pentru confirmarea încărcării profilului. Atunci când un candidat nu confirmă încărcarea, profilul respectiv nu poate fi setat ca public în baza de date de profil Tjobs.eu și va rămâne ca privat și anonim până la primirea confirmării din partea candidatului respectiv. Un profil nesetat ca public nu poate fi setat ca ReadyToWork și, prin urmare, nu va fi disponibil pentru rezultatele căutării sau criteriile de potrivire.
4. Termeni suplimentari aplicabili Candidaților
Când vă înregistrați pe oricare dintre Site-urile Tjobs.eu, vi se va cere să vă creați un cont și să furnizați anumite informații, inclusiv, fără limitare, o adresă de e-mail validă („Informațiile dumneavoastră”). Orice profil pe care îl trimiteți trebuie să fie corect și să vă descrie pe dvs., o persoană individuală. Profilul necesită completarea câmpurilor standard. Recunoașteți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru forma, conținutul și acuratețea oricărui profil sau material conținut în acesta plasat de dvs. pe site-urile Tjobs.eu. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a vă oferi servicii ale terților pe baza preferințelor pe care le identificați în înregistrarea dvs. și în orice moment ulterior sau ați fost de acord să primiți astfel de oferte, care pot fi făcute de către Tjobs.eu sau de către terți. Înțelegeți că, dacă răspundeți la o solicitare de actualizare a profilului companiilor, informațiile dvs. pot fi partajate companiilor pe Tjobs.eu. Înțelegeți și recunoașteți că nu aveți drepturi de proprietate asupra contului dvs. și că, dacă anulați contul dvs. Tjobs.eu sau contul dvs. Tjobs.eu este închis, toate informațiile contului dvs. de pe Tjobs.eu, inclusiv profiluri, profile, scrisori de intenție, vor fi salvate, locurile de muncă, chestionarele vor fi marcate ca șterse și pot fi șterse din bazele de date ale Tjobs.eu și vor fi eliminate din orice zonă publică a Site-urilor Tjobs.eu. Informațiile pot continua să fie disponibile pentru o anumită perioadă de timp din cauza întârzierilor în propagarea unei astfel de ștergeri prin serverele web ale Tjobs.eu. În plus, terții pot păstra copii salvate ale informațiilor dvs. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a vă șterge contul și toate informațiile dumneavoastră după o perioadă semnificativă de inactivitate. Acceptarea acestor Termeni și condiții înseamnă că ați citit Politica de confidențialitate a Tjobs.eu care face parte din Termeni și condiții.
5. Conținutul utilizatorului
Conținutul utilizatorului este responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care provine astfel de conținut de utilizator. Dumneavoastră sau un terț licențiator, după caz, păstrați toate brevetele, mărcile comerciale și drepturile de autor pentru orice Conținut de utilizator pe care îl trimiteți, postați sau afișați pe sau prin intermediul Tjobs.eu și sunteți responsabil pentru protejarea acestor drepturi, după caz. Prin trimiterea, postarea sau afișarea Conținutului utilizatorului pe sau prin intermediul Tjobs.eu, acordați lui Tjobs.eu o licență mondială, neexclusivă, fără drepturi de autor, transferabilă, sublicențiabilă de a utiliza, reproduce, adapta, distribui și publica un astfel de Conținut de utilizator prin Tjobs.eu. În plus, prin trimiterea, postarea sau afișarea Conținutului utilizatorului care este destinat să fie disponibil publicului larg, acordați Tjobs.eu o licență mondială, neexclusivă, fără drepturi de autor pentru a reproduce, adapta, distribui și publica un astfel de Conținut de utilizator pentru scopul promovării Tjobs.eu și a serviciilor sale. Tjobs.eu va întrerupe această utilizare cu licență într-o perioadă rezonabilă din punct de vedere comercial, după ce acest Conținut de utilizator este eliminat de pe Tjobs.eu. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a refuza să accepte, să posteze, să afișeze sau să transmită orice Conținut al utilizatorului, la discreția sa. De asemenea, declarați și garantați că aveți dreptul de a acorda sau că deținătorul oricăror drepturi, inclusiv drepturile morale asupra unui astfel de conținut, a renunțat complet și efectiv la aceste drepturi și v-a acordat în mod valid și irevocabil dreptul de a acorda, licența menționată de mai sus. Dacă postați Conținut de utilizator în orice zonă publică a oricărui site Tjobs.eu, permiteți, de asemenea, oricărui Utilizator să acceseze, să afișeze, să vizualizeze, să stocheze și să reproducă acest Conținut de utilizator pentru uz personal. Sub rezerva celor de mai sus, proprietarul unui astfel de Conținut de utilizator plasat pe orice Site Tjobs.eu își păstrează toate drepturile care pot exista în acest Conținut de utilizator. Tjobs.eu poate examina și elimina orice Conținut de utilizator care, după singura sa judecată, încalcă acești Termeni, încalcă legile, regulile sau reglementările aplicabile, este abuziv, perturbator, ofensator sau ilegal sau încalcă drepturile sau dăunează sau amenință siguranța Utilizatorilor sau a oricăruia dintre site-urile Tjobs.eu. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a expulza Utilizatorii și de a le împiedica accesul în continuare la Site-urile Tjobs.eu și/sau utilizarea Serviciilor Tjobs.eu pentru încălcarea Termenilor sau a legilor, regulilor sau reglementărilor aplicabile. Tjobs.eu poate întreprinde orice acțiune cu privire la Conținutul utilizatorului pe care o consideră necesară sau adecvată, la propria sa discreție, dacă consideră că un astfel de conținut de utilizator ar putea crea răspundere pentru Tjobs.eu, dăuna mărcii sau imaginii publice a Tjobs.eu sau poate cauza Tjobs. eu să piardă Utilizatori sau (în totalitate sau parțial) serviciile furnizorilor săi de servicii de internet sau ale altor furnizori. Tjobs.eu nu reprezintă și nu garantează veridicitatea, acuratețea sau fiabilitatea Conținutului utilizatorului, lucrărilor derivate din Conținutul utilizatorului sau orice alte comunicări postate de Utilizatori și nici Tjobs.eu nu susține orice opinii exprimate de Utilizatori. Recunoașteți că orice încredere pe materialul postat de alți Utilizatori va fi pe propriul dumneavoastră risc. Următoarea este o listă parțială a conținutului utilizatorului care este interzis în aplicație. Lista de mai jos este doar pentru ilustrare și nu este o listă completă a întregului conținut interzis de utilizator. Conținut care: este implicit sau explicit jignitor, cum ar fi conținutul utilizatorului care se implică în, susține sau promovează rasismul, bigotismul, discriminarea, ura sau vătămarea fizică de orice fel împotriva oricărui grup sau hărțuire individuală, incită la hărțuire sau susține hărțuirea oricărui grup sau individ; implică transmiterea de „postaj nedorit”, „scrisori în lanț” sau corespondență în masă nesolicitată, „spam” sau „phishing” promovează sau susține informații false sau înșelătoare sau activități sau comportamente ilegale care sunt abuzive, amenințătoare, obscene, defăimătoare sau calomniatoare sau aprobă o copie ilegală sau neautorizată a operei protejate prin drepturi de autor a altei persoane, cum ar fi furnizarea sau punerea la dispoziție a programelor de calculator piratate sau a link-urilor către acestea, furnizarea sau punerea la dispoziție a informațiilor pentru a evita dispozitivele de protecție împotriva copierii instalate de fabricație sau furnizarea sau punerea la dispoziție de muzică piratată sau alte fișiere media sau link-uri către muzică piratată sau alte fișiere media care conțin pagini de acces restricționat sau numai cu parolă sau pagini ascunse care afișează sau afișează imagini sau legături către materiale pornografice, indecente sau sexual explicite de orice fel, care furnizează sau face legături către materiale care exploatează persoane sub vârsta de 18 ani într-o manieră sexuală, violentă sau de altă natură sau solicită informații personale de la oricine sub 18 ani, care furnizează informații de instruire despre activități ilegale sau alte activități interzise de acești Termeni, inclusiv, fără limitare, fabricarea sau cumpărarea de arme ilegale, încălcarea confidențialității cuiva, furnizarea sau crearea de viruși informatici sau piratarea oricăror media solicită parole sau informații personale de identificare de la alți utilizatori. Orice profil pe care îl trimiteți trebuie să vă descrie, o persoană individuală. Exemplele de Profiluri neadecvate și interzise includ, dar nu se limitează la, Profiluri care pretind să reprezinte un animal, un loc, un obiect neînsuflețit, un personaj fictiv sau o persoană reală care nu ești Tu. Pentru a proteja utilizatorii comunității Tjobs.eu de reclamele sau solicitări comerciale, Tjobs.eu își rezervă dreptul de a restricționa numărul de e-mailuri sau alte mesaje pe care un Utilizator le poate trimite altor Utilizatori la un număr pe care Tjobs.eu îl consideră adecvat la propria sa discreție. Profilurile derivate din Conținutul utilizatorului pot fi disponibile și prin intermediul site-urilor Tjobs.eu. Tjobs.eu nu face nicio declarație cu privire la acuratețea sau validitatea unor astfel de lucrări derivate sau adecvarea lor pentru evaluarea de către agenții. Profilurile derivate pot diferi semnificativ de Conținutul utilizatorului. Transfer în afara SEE: informațiile personale care cuprind profilul dumneavoastră pot fi accesate prin serviciile Tjobs.eu de către terți din afara Spațiului Economic European („SEE”). Acest lucru s-ar putea întâmpla, de exemplu, dacă aplicați pentru un post vacant în care agenția are sediul în afara SEE. Prin înregistrarea și utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu acest transfer. Apreciem să auzim de la Utilizatorii noștri și salutăm comentariile dvs. cu privire la serviciile noastre și site-urile Tjobs.eu. Vă rugăm să fiți informat, totuși, că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să luăm în considerare idei creative, sugestii, invenții sau materiale, altele decât cele pe care le-am solicitat în mod special. Deși prețuim feedback-ul dvs. cu privire la serviciile noastre, vă rugăm să fiți specific în comentariile dvs. cu privire la serviciile noastre și să nu trimiteți idei creative, invenții, sugestii sau materiale. Dacă, în ciuda solicitării noastre, ne trimiteți sugestii creative, idei, desene, concepte, invenții sau alte informații (denumită în mod colectiv „Prezentarea”), Trimiterea va fi proprietatea Tjobs.eu. Niciuna dintre Trimiteri nu va fi supusă vreunei obligații de confidențialitate din partea noastră și nu vom fi răspunzători pentru nicio utilizare sau dezvăluire a vreunei Trimiteri. Tjobs.eu va deține exclusiv toate drepturile acum cunoscute sau descoperite ulterior asupra Trimiterii și va avea dreptul la utilizarea nerestricționată a Trimiterii în orice scop, comercial sau de altă natură, fără compensație pentru Dvs. sau pentru orice altă persoană.
6. Identificarea agentului pentru a primi notificări și elemente de notificare privind încălcarea dreptului de autor sau a mărcii comerciale revendicate
Dacă credeți că lucrarea sau marca dvs. comercială protejată prin drepturi de autor a fost încărcată, postată sau copiată pe orice site-uri Tjobs.eu și este accesibilă pe astfel de site-uri Tjobs.eu în un mod care constituie încălcarea drepturilor de autor sau a mărcii comerciale, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la info@tjobs.eu.
7. Politica privind rezilierea utilizatorilor care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale altora
Tjobs.eu respectă proprietatea intelectuală a altora și le cerem utilizatorilor și partenerilor noștri de conținut să facă același lucru. Postarea neautorizată, reproducerea, copierea, distribuirea, modificarea, afișarea publică sau executarea publică a lucrărilor protejate prin drepturi de autor constituie o încălcare a drepturilor deținătorilor de drepturi de autor. Ca o condiție pentru utilizarea de către dvs. a site-urilor Tjobs.eu, sunteți de acord să nu utilizați niciun site Tjobs.eu pentru a încălca în niciun fel drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Tjobs.eu își rezervă dreptul de a închide conturile oricărui Utilizator și de a bloca accesul la Site-urile Tjobs.eu al oricăror Utilizatori care încalcă în mod repetat drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale altora. Tjobs.eu își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a întreprinde aceste acțiuni pentru a limita accesul la Site și/sau a închide conturile în orice moment, la discreția noastră exclusivă, pentru Utilizatorii care încalcă orice drept de proprietate intelectuală ale altora, indiferent dacă există sau nu reprezintă orice încălcare repetată, cu sau fără notificare și fără nicio răspundere față de Utilizatorul care este reziliat sau față de Utilizatorul al cărui acces este blocat. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care credeți cu bună-credință că o notificare de încălcare a drepturilor de autor a fost depusă în mod greșit împotriva dvs., vă rugăm să contactați Tjobs.eu, așa cum este menționat în Secțiunea 6 de mai sus.
8. Răspunderea Tjobs.eu
Site-urile Tjobs.eu acționează, printre altele, ca locuri pentru (i) agenții pentru a posta oportunități de angajare și pentru a căuta și evalua candidați pentru locuri de muncă și (ii) candidați pentru a posta Profiluri și pentru a căuta și evalua oportunități de angajare. Tjobs.eu nu verifică și nu cenzurează listările, inclusiv Profilurile oferite. Tjobs.eu nu este implicat și nu controlează tranzacția efectivă dintre agenții și candidați. Ca urmare, Tjobs.eu nu este responsabil pentru Conținutul utilizatorului, calitatea, siguranța sau legalitatea joburilor sau profilurilor postate, adevărul sau acuratețea listărilor, capacitatea agențiilor de a oferi oportunități de angajare candidaților sau capacitatea candidaților de a completa locuri de muncă și Tjobs.eu nu face nicio declarație cu privire la niciun loc de muncă, profil sau Conținut de utilizator pe site-urile Tjobs.eu. În timp ce Tjobs.eu își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă, de a elimina conținutul utilizatorului, postările de locuri de muncă, profilurile sau alte materiale de pe site-urile Tjobs.eu din când în când, Tjobs.eu nu își asumă nicio obligație de a face acest lucru și în măsura permisă prin lege, își declină orice răspundere pentru nerespectarea unei astfel de măsuri. Tjobs.eu nu este implicat în comunicările efective dintre Utilizatori. Ca urmare, Tjobs.eu nu are control asupra acurateței, fiabilității, exhaustivității sau actualității Profilurilor sau Conținutului utilizatorului trimis pe site-urile Tjobs.eu și nu face nicio declarație cu privire la niciun profil sau conținut de utilizator de pe site-urile Tjobs.eu. Rețineți că există riscuri, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul de vătămare fizică, de a trata cu străini, minori sau persoane care acționează sub pretexte false. Vă asumați toate riscurile asociate cu alți utilizatori cu care intrați în contact prin intermediul site-urilor Tjobs.eu. Prin însăși natura lor, informațiile altor persoane pot fi jignitoare, dăunătoare sau inexacte și, în unele cazuri, vor fi etichetate greșit sau etichetate înșelător. Ne așteptăm să folosiți prudență și bunul simț atunci când utilizați site-urile Tjobs.eu. Deoarece autentificarea Utilizatorului pe Internet este dificilă, Tjobs.eu nu poate și nu confirmă că fiecare Utilizator este ceea ce pretinde a fi. Deoarece nu suntem și nu putem fi implicați în relațiile de la utilizator la utilizator sau controla comportamentul participanților pe orice site-uri Tjobs.eu, în cazul în care aveți o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori, eliberați Tjobs.eu (și agenți și angajați) din pretenții, cereri și daune (actuale și consecutive și directe și indirecte) de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, suspectate și nebănuite, dezvăluite și nedezvăluite, care decurg din sau sunt legate în orice fel de astfel de dispute cu cea mai mare măsură permisă de lege. Site-urile Tjobs.eu și Conținutul Tjobs.eu pot conține inexactități sau erori tipografice. Tjobs.eu nu face nicio declarație cu privire la acuratețea, fiabilitatea, completitudinea sau actualitatea oricărui site Tjobs.eu sau a conținutului Tjobs.eu. Utilizarea tuturor Site-urilor Tjobs.eu și a Conținutului Tjobs.eu este pe propriul risc. Modificările sunt efectuate periodic site-urilor Tjobs.eu și pot fi făcute în orice moment. Tjobs.eu nu poate garanta și nu promite niciun rezultat specific din utilizarea oricărui site Tjobs.eu. Niciun sfat sau informație, orală sau scrisă, obținută de un Utilizator de pe Tjobs.eu sau prin sau de pe orice Site Tjobs.eu nu va crea nicio garanție care nu este menționată în mod expres aici. Tjobs.eu vă încurajează să păstrați o copie de rezervă a oricărui conținut de utilizator. În măsura permisă de lege, Tjobs.eu nu va fi în niciun caz răspunzător pentru ștergerea, pierderea sau modificarea neautorizată a oricărui Conținut al utilizatorului. Tjobs.eu nu oferă și nu face nicio declarație cu privire la calitatea sau natura oricăruia dintre produsele sau serviciile terților achiziționate prin orice Site-uri Tjobs.eu sau orice altă reprezentare, garanție sau garanție. Orice astfel de angajament, reprezentare sau garanție va fi furnizată exclusiv de furnizorul acestor produse sau servicii terțe, în condițiile agreate de furnizor. Dacă credeți că ceva de pe Site încalcă acești Termeni, vă rugăm să contactați agentul nostru desemnat, menționat în Secțiunea 6 de mai sus. Dacă este notificat cu privire la orice conținut sau alte materiale care se presupune că nu sunt conforme cu acești Termeni, Tjobs.eu poate, la propria sa discreție, să investigheze acuzația și să determine dacă să elimine sau să solicite eliminarea conținutului. Tjobs.eu nu are nicio răspundere sau responsabilitate față de Utilizatori pentru efectuarea sau neefectuarea unor astfel de activități.
9. Declinarea garanției
În cea mai mare măsură posibilă prin lege, Tjobs.eu nu garantează că niciun site Tjobs.eu sau orice serviciu Tjobs.eu va funcționa fără erori sau că orice site Tjobs.eu și serverele sale nu au computer viruși sau alte mecanisme dăunătoare. În cazul în care utilizarea de către dumneavoastră a oricărui site Tjobs.eu sau a conținutului Tjobs.eu are ca rezultat necesitatea întreținerii sau înlocuirii echipamentelor sau datelor sau orice alte costuri, Tjobs.eu nu este responsabil pentru aceste costuri. Site-urile Tjobs.eu și conținutul Tjobs.eu sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție de niciun fel. Tjobs.eu, în cea mai mare măsură permisă de lege, declină toate garanțiile, indiferent dacă sunt exprese sau implicite, inclusiv garanția de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop și neîncălcare. Tjobs.eu nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea, fiabilitatea, completitudinea sau actualitatea conținutului, serviciilor, software-ului, textului, graficelor și linkurilor Tjobs.eu.
10. Declinarea răspunderii privind daunele consecutive
În cea mai mare măsură posibilă prin lege, în nici un caz Tjobs.eu, furnizorii săi sau orice terțe părți menționate pe orice site-uri Tjobs.eu nu vor fi răspunzători pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, incidente și daune indirecte, profituri pierdute sau daune rezultate din pierderea datelor, pierderea oportunității de angajare sau întreruperea activității) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice site Tjobs.eu și conținutul Tjobs.eu, indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delict sau orice altă teorie juridică și dacă Tjobs.eu este sau nu informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.
11. Limitarea răspunderii
În cea mai mare măsură posibilă prin lege, răspunderea maximă a Tjobs.eu care decurge din sau în legătură cu orice site-uri Tjobs.eu sau utilizarea de către dvs. a conținutului Tjobs.eu, indiferent de cauza acțiunii (fie în contract , delictual, încălcarea garanției sau în alt mod), nu va depăși 150 EUR.
12. Link-uri către alte site-uri
Site-urile Tjobs.eu conțin link-uri către site-uri terțe. Aceste link-uri sunt furnizate doar ca o comoditate pentru Dvs. și nu ca o aprobare de către Tjobs.eu a conținutului de pe astfel de site-uri web ale terților. Tjobs.eu nu este responsabil pentru conținutul site-urilor terțe legate de legături și nu face nicio declarație cu privire la conținutul sau acuratețea materialelor de pe astfel de site-uri terțe. Dacă decideți să accesați site-uri web ale terților conectate, faceți acest lucru pe propriul risc.
13. Fără revânzare sau utilizare comercială neautorizată
Sunteți de acord să nu revândeți sau să vă cesionați drepturile sau obligațiile conform acestor Termeni și condiții. De asemenea, sunteți de acord să nu faceți nicio utilizare comercială neautorizată a niciunuia dintre site-urile Tjobs.eu.
15. General
Tjobs.eu nu face pretenții sau declarații că Conținutul Tjobs.eu poate fi vizualizat sau accesat în mod legal în afara Țărilor de Jos. Este posibil ca accesul la Conținutul Tjobs.eu să nu fie legal de către anumite persoane sau în anumite țări. Dacă accesați oricare dintre site-urile Tjobs.eu, faceți acest lucru pe propriul risc și sunteți responsabil pentru respectarea legilor jurisdicției dumneavoastră. Orice software descărcat de pe orice site Tjobs.eu este supus în continuare legilor olandeze de control al exporturilor și nu poate fi descărcat sau exportat sau reexportat în alt mod (i) în (sau către un cetățean sau rezident al) Cuba, Irak, Libia, Coreea de Nord, Iran, Siria sau orice altă țară căreia SUA sau UE au pus sub embargo mărfuri sau (ii) oricărei persoane sau entități de pe lista cetățenilor special desemnați a UE și/sau a Departamentului de Trezorerie al SUA sau a Tabelului de refuz al Departamentului de Comerț al SUA Comenzi. Prin descărcarea sau utilizarea unui astfel de software, declarați și garantați că nu vă aflați, nu sunteți sub controlul, nici nu sunteți un cetățean sau rezident al vreunei țări, persoane sau entități de pe nicio astfel de listă. Acești Termeni sunt guvernați de legile interne ale Țărilor de Jos, fără a respecta principiile conflictului de legi. Jurisdicția oricăror pretenții care decurg din acest acord revine exclusiv instanțelor locale din Zutphen, provincia Gelderland, Țările de Jos. Dacă vreo prevedere a acestor Termeni și condiții este considerată invalidă de către orice instanță cu jurisdicție competentă, invaliditatea acestei prevederi nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase ale acestor Termeni, care vor rămâne în vigoare și în vigoare. Nicio renunțare la niciun termen din acești Termeni nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la un astfel de termen sau la orice alt termen. În plus, nerespectarea de către Tjobs.eu a oricărui termen din acești Termeni nu va fi considerată o renunțare la un astfel de termen sau nu va afecta în alt mod capacitatea Tjobs.eu de a aplica un astfel de termen în orice moment în viitor. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres într-un acord suplimentar, Termeni suplimentari pentru anumite zone ale Site-urilor Tjobs.eu, o anumită „Notă juridică” sau licență software sau material de pe anumite pagini de pe Site-urile Tjobs.eu, acești Termeni constituie întregul acord între Dvs. și Tjobs.eu cu privire la utilizarea site-urilor Tjobs.eu. Nicio modificare a acestor Termeni nu va fi făcută decât printr-o postare revizuită pe această pagină.
16. Condiții suplimentare
Anumite zone ale Site-urilor Tjobs.eu sunt supuse unor Termeni suplimentari. Folosind astfel de zone, sau orice parte a acestora, sunteți de acord să respectați Termenii suplimentari aplicabili acestor zone. Prin utilizarea oricăror zone ale acestui site web sau a altor site-uri Tjobs.eu care conțin informații despre terți, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile de utilizare ale terților respectivi.
17. Termeni și Condiții și Rezilierea
Acești Termeni vor rămâne în vigoare și în timp ce sunteți Utilizator al oricăror Site-uri Tjobs.eu. Tjobs.eu își rezervă dreptul, la discreția sa, de a urmări toate căile sale legale de atac, inclusiv, dar fără a se limita la, eliminarea conținutului dvs. de utilizator de pe site-urile Tjobs.eu și încetarea imediată a înregistrării dvs. fără nici o posibilitate de a accesa oricare dintre Site-urile Tjobs.eu și/sau orice alte servicii furnizate de Tjobs.eu, la orice încălcare de către dvs. a acestor Termeni sau dacă Tjobs.eu nu poate verifica sau autentifica orice informație pe care o trimiteți la unul dintre Site-urile Tjobs.eu de înregistrare. Chiar și după ce nu mai sunteți utilizator al site-urilor Tjobs.eu, anumite prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare.
Acești termeni și condiții au fost actualizați la 1 august 2022
Protecția datelor și confidențialitatea
Memento de confidențialitate
Protejați-vă informațiile personale, fără a furniza vreodată carduri de credit, asigurări sociale, numere de cont bancar sau orice alte informații personale Companiilor. Tjobs.eu este pe deplin dedicat oferirii celui mai sigur mediu posibil pentru a vă căuta locuri de muncă și gestionarea carierei. Pentru a vă ajuta în acest scop, vă rugăm să țineți cont de câteva măsuri simple de securitate atunci când evaluați postările pe Tjobs.eu și oportunitățile de angajare pe care le puteți primi nesolicitat prin e-mail. Din păcate, toate companiile online sunt susceptibile la escrocherii ocazionale. Deși Tjobs.eu depune toate eforturile rezonabile pentru a preveni acest tip de abuz, nu este imun la o astfel de activitate. De exemplu, este posibil să întâmpinați oportunități de angajare frauduloase atunci când căutați locuri de muncă online sau să primiți un e-mail fraudulos care a avut adresa de e-mail a expeditorului falsificată, astfel încât să pară ca și cum ar proveni de la noi, Tjobs.eu. Astfel de practici reprezintă o încălcare a Termenilor și condițiilor de utilizare Tjobs.eu și pot reprezenta o încălcare penală a legii locale și/sau internaționale. Această pagină stabilește Termenii și condițiile privind protecția datelor și Politica de confidențialitate a informațiilor („Termeni”) în baza cărora dvs. („Dvs.”) puteți utiliza site-urile și Serviciile Tjobs.eu (fiecare după cum sunt definite mai jos). Acești Termeni constituie un caracter obligatoriu acord între Dvs. și Tjobs.eu sau compania Tjobs.eu care operează site-ul web pentru țara în care locuiți sau în care afacerea își are sediul ("Tjobs.eu") și sunt considerate acceptate de dvs. de fiecare dată când utilizați sau accesați orice site Tjobs.eu sau Servicii Tjobs.eu. Dacă nu acceptați Termenii menționați aici, nu utilizați Site-urile Tjobs.eu și Serviciile Tjobs.eu. Site-urile Tjobs.eu sunt definite ca orice site web aflat sub controlul Tjobs.eu, fie parțial sau nu (inclusiv, fără limitare, Tjobs.eu.eu și site-ul Web de pe care au fost accesați acești termeni de utilizare) și includ Servicii Tjobs.eu. Serviciile Tjobs.eu sunt definite ca aplicațiile și serviciile oferite de Tjobs.eu, inclusiv un serviciu online de postare și căutare de oportunități de angajare și inclusiv orice aplicație accesată prin Facebook și/sau orice interfață mobilă sau altă interfață care vă permite să accesați o astfel de aplicație (colectiv, „Serviciile Tjobs.eu”). Site-urile Tjobs.eu permit, de asemenea, Utilizatorilor să creeze profiluri individuale, care pot include informații personale („Profiluri”) și să facă publice aceste Profiluri sau aspecte ale acestora. În plus, Tjobs.eu poate colecta informații despre dvs. de pe site-uri web disponibile public și poate utiliza aceste informații pentru a crea un Profil sau pentru a-l atașa la un Profil existent. Tjobs.eu poate revizui acești Termeni în orice moment, postând o versiune actualizată pe această pagină Web. Ar trebui să vizitați periodic această pagină pentru a revizui cei mai actuali Termeni și condiții, deoarece aceștia sunt obligatorii pentru dvs. Utilizatorii care încalcă acești Termeni și Condiții pot avea accesul și utilizarea site-urilor Tjobs.eu suspendate sau reziliate, la discreția Tjobs.eu. Trebuie să aveți cel puțin 14 ani pentru a vizita sau utiliza orice Site Tjobs.eu în orice mod, și, dacă aveți vârsta sub 18 ani sau vârsta majoră așa cum este definită în jurisdicția dvs., trebuie să utilizați orice site Tjobs.eu sub supravegherea unui părinte, tutore legal sau alt adult responsabil. Nu puteți utiliza Conținutul sau Profilurile Tjobs.eu pentru a determina eligibilitatea unui consumator pentru: (a) credit sau asigurare în scopuri personale, familiale sau casnice; (b) angajare; sau (c) o licență guvernamentală sau un beneficiu.
Acord de confidențialitate
Vă rugăm să citiți acordul de confidențialitate de mai jos, deoarece conține informații importante pe care trebuie să le recunoașteți. Prin accesarea și utilizarea platformelor și serviciilor Tjobs.eu, confirmați în mod explicit acceptarea termenilor și condițiilor generale din prezentul Acord. Termenii sunt aplicabili pentru fiecare acțiune pe care o întreprindeți, ca utilizator, pe platformă. Conform cerințelor Legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și a acestor transferuri de date privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității în comunicarea electronică, Tjobs.eu are obligația de a gestiona în siguranță, și numai pentru scopurile menționate, datele personale pe care le furnizați. Datele sunt colectate pentru a asigura utilizatorilor Tjobs.eu servicii și informații de cea mai bună calitate, precum și marketing sau publicitate. Sunteți în măsură să furnizați aceste date, deoarece acestea sunt necesare pentru furnizarea Serviciilor de către Tjobs.eu. Pe baza refuzului dumneavoastră de a furniza informațiile, Tjobs.eu este imposibil să vă furnizeze serviciile solicitate. Informațiile înregistrate sunt utilizate de operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: utilizatorii platformei și autoritățile publice (doar dacă autoritatea publică le solicită pentru un act administrativ sau pentru justiție, cu respectarea legii). Aveți dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a face apel la justiție. Pentru utilizarea acestor drepturi, trebuie să trimiteți către Tjobs.eu o cerere scrisă, semnată și datată, la info@tjobs.eu, sau prin poștă recomandată la Tjobs.eu, Grevensweg 9 8085 PZ Doornspijk, The Netherlands. Dacă vreuna dintre informații nu este corectă, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Zona de acoperire a securității protecției datelor cu caracter personal. Acordul de confidențialitate pentru politica de securitate a protecției datelor cu caracter personal acoperă modul în care sunt gestionate datele cu caracter personal, referindu-se la acele informații atunci când vi se solicită să utilizați Tjobs.eu.
Informații generale prelucrate de Tjobs.eu
Pentru unele servicii Tjobs.eu, pe site-uri web, vi se cere să furnizați informații personale, cum ar fi: numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră, e-mailul, numărul de telefon, informațiile de contact, informații pentru facturarea serviciilor și alte informații pentru a vă identifica ca utilizator. În unele zone ale platformelor, Tjobs.eu prelucrează sau ar putea prelucra informații demografice, fără a vă identifica direct, cum ar fi oraș, data nașterii, sexul, interesele. Putem colecta oricare dintre informațiile de mai sus. Tjobs.eu folosește informațiile - detaliile pe care le furnizați pentru înregistrarea și furnizarea serviciilor pe platformele noastre, pentru a obține acces, pentru a atinge scopul pentru care ați intrat pe platformă și pentru a îmbunătăți oricare dintre serviciile Tjobs.eu care vă interesează.
Informații generale despre Subprocesatori
În scopul executării Serviciilor, Tjobs.eu folosește servicii de la terți. Tjobs.eu publică Subprocesorii și păstrează lista actualizată în orice moment, din care găsiți mai jos rezumatul Subprocesorilor. - Hetzner Online GmbH (Gunzenhausen, Germania) - SendInBlue (Paris, Franta)
Furnizarea datelor personale în zonele/platformele publice ale Tjobs.eu
Informațiile postate de utilizatori în spațiile publice ale Tjobs.eu, precum forumuri, chat-uri, liste de discuții, pot fi copiate și prelucrate de terți, pentru care Tjobs.eu nu are control. Tjobs.eu nu poate fi tras la răspundere în nici o circumstanță pentru faptul că terții folosesc informațiile pe care le-ați furnizat sau le-ați pus la dispoziție în zonele publice Tjobs.eu.
Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Tjobs.eu
Utilizăm informațiile furnizate pe platformele Tjobs.eu, indiferent dacă acestea sunt personale, demografice, colective sau tehnice, în scopul gestionării conturilor dvs., pentru rezolvarea întrebărilor dumneavoastră, pentru îmbunătățirea platformei noastre, pentru a obține feedback-ul dvs. pentru a crește calitatea produselor și serviciilor. Utilizarea datelor cu caracter personal este efectuată de Tjobs.eu conform restricțiilor legale legate de protecția personală privind prelucrarea datelor cu caracter personal și transferul acestora.
Dezvăluirea și furnizarea informațiilor despre datele personale
Tjobs.eu poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri: 1. Cu acordul dumneavoastră. 2. Dacă informațiile sunt necesare pentru trimiterea feedback-ului legat de serviciile și produsele pe care le-ați solicitat. 3. Dacă informațiile sunt necesare pentru Companii pentru a îmbunătăți sau a facilita orice produse pe care le-ați solicitat. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele dumneavoastră numai dacă le-ați solicitat asistența. 4. Putem transfera datele cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform cerințelor legii sau cu bună-credință dacă: 4.1. Este cerut de lege. 4.2. Protejează interesele Tjobs.eu sau ale partenerilor săi. 4.3. Previne o crimă sau protejează siguranța națională. 4.4. Protejează propria siguranța sau siguranța publică. 4.5. Dacă informațiile sunt necesare pentru rezolvarea unor situații precum: când activitățile dvs. sunt contrare termenilor și condițiilor Tjobs.eu sau condițiilor speciale ale produsului dacă Tjobs.eu este fuzionat sau achiziționat total sau parțial de către o altă companie și proprietarul bazei de date este schimbat în noul operator. În cazul în care Tjobs.eu devine falimentar, voluntar sau nu, prin autoritatea administratorului special, a lichidatorului sau a cumpărătorului, baza de date poate fi vândută sau transferată.
Profiluri
Aveți posibilitatea de a vă încărca profilul personal în baza noastră de date. Terții (instituțiile care necesită serviciile Tjobs.eu pentru căutarea profilului) cu acces autorizat la baza noastră de date ar putea avea acces la profilul dumneavoastră. Dacă luați în considerare, aceștia vă pot debloca datele de contact și este posibil să fiți contactat de ei. Încercăm să limităm accesul la baza noastră de date doar la angajatori, agențiile temporare sau de recrutare, recrutori și, dacă este cazul, conform legii, organizației de securitate națională. Deși depunem toate eforturile rezonabile, nu putem garanta că terții vă accesează profilul. Tjobs.eu nu poate fi făcut responsabil pentru utilizarea profilurilor, atâta timp cât acestea sunt înregistrate în baza noastră de date. Îți poți șterge profilul din baza noastră de date în orice moment, accesând contul tău (secțiunea Contul meu) și urmând instrucțiunile pentru ștergerea contului. Profilul dvs. ar putea fi în continuare în baze de date terțe, dacă terții au cumpărat o copie a profilului dvs. sau a bazei noastre de date sau, dacă terții au primit un drept legal de accesare a bazei noastre de date. Nu putem fi considerați în nici o circumstanță pentru această procedură de stocare a profilului dumneavoastră. Dacă postați în numele unei alte persoane, este obligatoriu legal faptul că ați primit acceptul persoanei respective pentru această activitate. Tjobs.eu vă oferă dreptul de a modifica datele de contact înregistrate, interesele dumneavoastră și, de asemenea, inclusiv noile informații pe care le primiți cu privire la produsele și serviciile pe care le lansăm. De asemenea, puteți cere operatorului să vă șteargă datele, în orice moment.
Securitatea datelor
Pentru securitatea și confidențialitatea dumneavoastră, contul Tjobs.eu este protejat de o parolă.
Feedback
Tjobs.eu vă oferă instrumentele pentru a primi comentarii, întrebări sau sugestii. Orice informație trimisă prin formularele de contact va fi folosită ținând cont de drepturile dumneavoastră la confidențialitate și imagine privată.
Modificări ale politicii de confidențialitate
Ori de câte ori considerăm că este necesar, regulile de confidențialitate se pot schimba; aceste modificări vor fi prezentate în această pagină, pentru ca dvs. să obțineți actualizări legate de tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le folosim. Pentru orice întrebări legate de politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți la info@tjobs.eu. Nici o parte a informațiilor publicate pe Tjobs.eu nu poate fi reprodusă fără acordul nostru prealabil.